Begivenhetene Astronyheter Venuspassasjen 2012 Venuspassasjen i 2004 English

Du er her: To uker til viktigste himmelbegivenhet i vår tid

To uker til viktigste himmelbegivenhet i vår tid


Om to uker inntreffer den siste Venus-passasjen på 105,5 år. For siste gang i vårt århundre kan vi da se Venus som en svart flekk mot solskiven og oppleve fenomenet som var avgjørende for astronomiens utvikling på 1700-tallet. Vi får også demonstrert hvordan liv kan bli oppdaget rundt andre stjerner.

 

Venus passerer i løpet av 7 timer over solskiven tidlig på dagen 6. juni. 
Foto: NASA, montasje: astroevents.no / Knut Jørgen Røed Ødegaard

Fire minutter over midnatt onsdag 6. juni er et historisk øyeblikk. For 7. gang i historien kan menneskene da se Venus skli inn over solskiven. Venus og Jorden har hver sine baner rundt Solen og disse ligger litt på skrå i forhold til hverandre. Derfor «treffer» Venus solskiven bare en veldig sjelden gang. Som regel passerer Venus over eller under.

Sett fra to ulike steder på kloden, vil Venus følge litt forskjellige baner over solskiven. Dette gir en enestående mulighet for å måle avstanden til Solen.
Illustrasjon: astronomi.no

Venus-passasjer opptrer i par og den siste inntraff i 2004. Da hadde det ikke vært noen Venus-passasjer siden 1882. Den neste vil inntreffe i desember 2117 og igjen i desember 2125. Så det er virkelig nå eller aldri!

6. juni opplever vi et fenomen som har vært svært viktig i vår fortid, vil bli snakket om i generasjoner og demonstrerer fremtidens leting etter livsformer.

På 1700-tallet ble Venus-passasjene brukt for å måle avstandene i rommet. De viktigste ekspedisjonene gikk til Vardø i Norge og Tahiti i Stillehavet. Se for øvrig mer om de enestående, historiske ekspedisjonene her.

Også i våre dager skal skoler over hele verden bruke Venus-passasjen til å måle avstandene i rommet. Skoleaktivitetene

Det blir et stort, nasjonalt arrangement i Tromsø. I tillegg blir det en lang rekke lokale arrangementer, se liste over noen av disse. .
dette nettstedet blir det en omfattende webcast og video/nett-TV av begivenheten.

Hvordan observere?

Venus er den siste planeten på 105,5 år som vi kan se passere over solskiven. For å kunne gjøre det kan man benytte solformørkelsesbriller (tilgjengelig hos Brilleland, vitensentre m.m., se liste her ).
Alle ungdomsskolene i Nord-Norge er tildelt briller og informasjonmateriell. Se ellers tips om observasjoner.
NB! Se aldri på Solen uten tilstrekkelig beskyttelse! Solbriller, farget glass etc. holder ikke på noen måte.

Norge ligger svært gunstig til for å oppleve begivenheten på grunn av de lange, lyse sommernettene og midnattssolen i Nord-Norge. Passasjen kan observeres i sin helhet fra Nord-Norge og i Sør-Norge fra Solen står opp. Starten er kl. 00.04, slutten kl. 06.54. En Venus-passasje på midnattssol er et ganske eksklusivt fenomen!

Se her for lokale forhold.

Leting etter livsformer

Menneskene har i uminnelige tider lurt på om vi er alene eller om det finnes liv andre steder i verdensrommet. Venus-passasjen kan ikke gi oss svaret, men den gir en unik demonstrasjon av metoden som er mest lovende for å finne bevis.

Når Venus sklir over solskiven, passerer litt sollys gjennom atmosfæren. Da kan vi bruke spesielle instrumenter for å undersøke «fingeravtrykkene» som stoffene i Venus-atmosfæren setter i lyset. Den samme metoden kan gi oss bevis for oksygen eller ozon i atmosfæren til kloder rundt fjerne stjerner. Større mengder av slike stoffer vil være bevis for livsformer siden oksygen!

Romobservatoriet Kepler har de siste tre årene lett etter jordlignende planeter rundt andre stjerner og mange av funnene vil bli undersøkt nøye akkurat i år. Da passer det fint at vi får en historisk demonstrasjon av metoden som alle kan følge!

Denne plaketten henger på rådhuset i Vardø. 
Foto: Elisabeth Eikeland

Under Venus-passasjen i 2004 kunne atmosfæren til Venus observeres som en lysende ring.
Foto: Swedish Solar Telescope/Institute for Solar Physics

MER INFORMASJON

Norsk hovedside om Venus-passasjen

NASAs hovedside

Korte fakta om Venus

Fasene til Venus

Solformørkelsesbriller til begivenhetene

Nå er det på høy tid å skaffe seg solformørkelsesbriller for å få oppleve den historiske Venus-passasjen 6. juni! Mer informasjon om briller og solteleskop

NY FILM!
Vårt magiske univers

Det mest fantastiske billedmaterialet fra rommet presentert på norsk og ledsaget av majestetisk musikk. Klikk over for info og utdrag. Spesiell pakke med 3 filmer

Universet – en spektakulær reise i kosmos

Stor, norsk film om fenomenene i verdensrommet, asteroider, solformørkelser, meteoritter.

Norsk DVD om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Den beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om filmen

Spesialhefte om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Heftet beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om heftet

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bidler, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske DVD-er, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard, Postboks 1029 Blindern, 0315 OsloTlf: 992 77 172 E-post: knutjo@astro.uio.no