Forsiden Romvirksomhet Solsystemet Exoplaneter Liv i rommet Himmelbegivenheter Interstellare ferder
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss


Exoplaneter


I århundrer har forskere og filosofer antatt at det eksisterer planeter utenfor vårt eget solsystem. På 1800-tallet var det flere som mente å ha oppdaget slike, men det var først 21. april 1992 at de to radioastronomene Aleksander Wolszezan og Dale Frail oppdaget flere planeter i bane rundt pulsaren PSR 1257+12.

 

Den første bekreftede oppdagelsen av en exoplanet i bane rundt en såkalt hovedseriestjerne skjedde tre år senere da Michel Mayor og Dider Queloz ved Universitetet i Geneve oppdaget en planet nær stjernen 51 Pegasi.

Dette var starten på en rekke oppdagelser av planeter utenfor vårt solsystem, og pr. 15. august 2012 var 777 slike planeter bekreftet og fordelt på 623 planetsystemer. 105 planeter befinner seg i et multippelt planetsystem, altså med minst to planeter. I tillegg har NASAs romobservatorium Kepler identifisert flere tusen kandidater som skal undersøkes nærmere.

exoplanet.eu finnes en database over hittil bekreftede exoplaneter samt kandidater som skal undersøkes nærmere. Her kan man også se når hver enkelt exoplanet ble oppdaget, dens masse, radius, omløpstid rundt moderstjernen, hvor avlang banen er osv.


Generelt om exoplaneter

Metoder for å finne exoplaneter
Det er ingen enkel jobb å oppdage planeter rundt andre stjerner. Her beskrives metodene som brukes i dag.
Les mer.

Planeter rundt andre stjerner
Definisjon av exoplaneter og hva som kjennetegner stjerner med planeter
Les mer.

Baneparametre
Ikke alle planetsystem er så stabile som vårt eget solsystem. Mange har ekstreme baner, og/eller baner som vekselvirker med hverandre. Baneelementer definerer et himmellegemes bane og beskriver objektets bevegelse i banen.
Les mer.

Navn på exoplaneter
For å gi navn på bekreftede exoplaneter bruker The International Astronomical Union (IAU) i hovedsak den samme standarden som brukes av Washington Multiplicity Catalog (WMC) for multiple stjernesystemer.
Les mer.

Hvor mange planeter kan huse livsformer eller intelligent liv?
En studie fra januar 2012 slår fast at det finnes flere planeter i vår galakse, Melkeveien, enn det finnes stjerner. Man regner med at det i gjennomsnitt finnes 1,6 planeter pr. stjerne i Melkeveien og at planeter som går i bane rundt stjerner er mer regelen enn unntaket.
Les mer.

Nyheter om exoplaneter

Tredje planet oppdaget rundt vår nærmeste nabostjerne
12.02.22: Ytterligere en planet er oppdaget rundt dvergstjernen Proxima Centauri, bare 4,2 lysår fra Jorden. I 2016 ble en jordlignende planet oppdaget i beboelig sone rundt denne stjernen, og i 2019 fant forskerne en superjord i bane relativt langt fra stjernen. Planeten som nå er oppdaget går innenfor den beboelige sonen og er en av de minste som er funnet utenfor Solsystemet. Les mer

Superflares mindre farlige enn antatt for planeter!
14.12.21: De siste årene er det oppdaget en rekke jordlignende planeter i beboelig sone rundt røde dvergstjerner, men mange av disse stjernene har voldsomme utbrudd som kan ha ødelagt muligheten for eventuelle livsformer. Ikke minst har dette vært diskutert i forbindelse med oppdagelsen av Proxima b rundt vår nærmeste nabostjerne, Proxima Centauri. Nye oppdagelser tyder på at disse stjernene er langt mindre farlige enn antatt! Les mer

Exoplaneter i vårt nabolag merkeligere enn ventet
24.11.21: Hvite dverger kan avsløre egenskapene til steinplaneter i andre solsystem. Nå har en astronom og en geolog samarbeidet for å finne ut hva slags steintyper som forekommer på exoplaneter i Solens nabolag. Undersøkelsen som ble gjort med observasjoner av forurensede hvite dverger, viser at de fleste steinplanetene i solsystem i vår nærhet i Melkeveien er langt mer mangfoldige og eksotiske enn antatt, ofte med steintyper vi ikke finner i Solsystemet. Les mer

Solsystem ligner forbløffende på vårt eget
05.08.21: De siste 10 årene er det gjort en rekke fascinerende oppdagelser av svært interessante planeter rundt andre stjerner. Nå har en forskningsgruppe undersøkt et solsystem 35 lysår fra Jorden og som viser seg å ligne forbløffende på vårt eget: Det har minst 4 og trolig 5 planeter, hvorav én er halvparten så stor som Venus, to har trolig spor av vann, en kan være en vannverden og én befinner seg trolig i beboelig sone! Les mer

Første bilde av månedannelse rundt exoplanet
03.08.21: For første gang har det lyktes å ta bilde av en skive av stoff og gass som er i ferd med å danne måner rundt en planet i et annet solsystem. Denne oppsiktsvekkende bragden gir uvurderlig innsikt i hvordan planetsystem og måner blir til, og objektet vil bli fulgt med nye superteleskop i årene som kommer for å lære mer om disse fascinerende og viktige prosessene. Les mer

Har forskerne gjort den største vitenskapelige oppdagelsen i historien?
26.03.21: I april og mai 2019 registrerte astronomer ved et australsk radioobservatorium et mystisk radiosignal fra vår nærmeste nabostjerne, Proxima Centauri. Foreløpig har man ikke kunnet finne en forklaring på signalet som ikke skyldes teknologi, men som den berømte astronomen og formidleren Carl Sagan sa, krever «ekstraordinære påstander ekstraordinære bevis». Forskerne regner det som overveiende sannsynlig at en naturlig forklaring etter hvert vil bli funnet. I mellomtiden har det blitt oppdaget noe som kan være en planet i beboelig sone rundt Alfa Centauri, en annen av stjernene i dette trippelsystemet. Les mer.

Her fødes en planet!
20.05.20: Superskarpe bilder tatt med European Southern Observatorys (ESOs) Very Large Telescope VLT) har avslørt tydelige tegn på at en planet er i ferd med å dannes rundt en ung stjerne. Observasjonene gir unike muligheter for å studere hvordan planeter blir til – en prosess vi vet ganske lite om. Les mer.

Vellykket oppskytning av europeisk planetjeger
28.12.19: Onsdag 18.12 kl. 09.54 (norsk tid) ble ESAs Cheops-observatorium skutt opp fra Fransk Guyana for å undersøke spennende planeter rundt relativt nære og lyssterke stjerner. Observatoriet blir plassert i solsynkron bane rundt Jorden for å gi svært interessant kunnskap om planetenes størrelse, sammensetning og atmosfære. Les mer.

Første funn av vanndamp på planet i beboelig sone!
15.09.19: En planet 110 lysår fra Jorden i stjernebildet Løven har fanget interessen til forskere over hele verden. Planeten går i bane rundt en rød dvergstjerne og har åtte ganger mer masse enn Jorden. Les mer.

Historisk søk etter jordlignende planeter rundt nærmeste stjernesystem
15.08.19: Det globale forskningsprogrammet Breakthrough Watch som leter etter jordlignende planeter rundt nære stjerner har i samarbeid med det europeiske ESO-observatoriet gjort de første observasjonene med et nytt instrument på kjempeteleskopene i Atacamaørkenen i Chile. Instrumentet, som kalles NEAR (Near Earths in the AlphaCen region), er konstruert for å lete etter exoplaneter i den beboelige sonen i Alfa Centauri-systemet, vårt nærmeste nabostjernesystem. Et eventuelt funn vil være den første direkte observasjonen av en jordlignende planet utenfor Solsystemet. Les mer.

Nok en planet rundt Proxima Centauri?
24.04.2019: Red Dot-prosjektet mener å ha funnet nok en planet rundt vår nabostjerne. Planetkandidaten befinner seg i tilfelle utenfor beboelig sone og er en iskald verden – og en såkalt superjord. Les mer.

Kepler har satt en ny og lovende kurs for fremtidige generasjoners utforskning av vår galakse
10.12.2018: Etter ni års utforskning har NASAs Keplerteleskop gått tom for drivstoff og er nå pensjonert i den banen den befinner seg. Teleskopet har overgått alle forventninger og ryddet veien for å søke etter liv både i og utenfor Solsystemet. Les mer.

Nyoppdaget superjord rundt vår nest nærmeste nabostjerne!
17.11.18: En ny verden er oppdaget rundt Barnards stjerne og er resultat av Red Dots-kampanjen som leter etter steinplaneter i vårt nærmeste nabolag og som i 2016 gjorde den epokegjørende oppdagelsen av en planet rundt vår aller nærmeste nabostjerne Proxima Centauri. Les mer.

Første bevis for mulig exomåne?
07.10.2018: Romteleskopene Hubble og Kepler har avdekket det som kan vise seg å være den første månen som er oppdaget utenfor vårt solsystem. Kandidaten befinner seg i stjernebildet Cygnus, 8000 lysår fra Jorden og går i bane rundt en gassplanet som igjen går i bane rundt stjernen Kepler-1625. Månens eksistens er foreløpig en hypotese som må følges opp av videre observasjoner med Hubble. Les mer.

Første bekreftede bilde av en planet under dannelse!
02.07.18: Et stort internasjonalt forskerteam har ved hjelp av ESOs Very Large Telescope (VLT) tatt dette spektakulære bildet av planetdannelse rundt den unge stjernen PDS 70, en oransje dvergstjerne rundt 370 lysår fra Jorden i stjernebildet Kentauren. Les mer.

TESS snappet testbilde under flyby av Månen
17.06.18: Nylig fullførte NASAs neste planetjeger, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), en flyby av Månen. Fartøyet passerte i en avstand på 8000 kilometer og fikk dermed ekstra drahjelp av Månens tyngdekrefter på ferden mot sin endelig arbeidsbane. Les mer.

Ny type fotosyntese oppdaget – kan være svært viktig for liv rundt røde dvergstjerner
15.06.18: De siste årene er det oppdaget en lang rekke planeter i beboelig sone rundt røde dvergstjerner (f.eks. vår nærmeste nabostjerne Proxima Centauri, TRAPPIST-1 og Barnards stjerne, 8,6 lysår unna). Selv om disse planetene kan ha flytende vann og temperaturer mellom 0 og 100 grader, er det store diskusjoner om disse planetene virkelig kan være beboelige. En av grunnene er at moderstjernen ofte har kraftige utbrudd (flares) som kan ødelegge planeten og eventuelle livsformer, men nye undersøkelser tyder på at dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Røde dvergstjerner sender hovedsakelig ut lys i rødt og infrarødt og veldig lite av mer kortbølget stråling, som er dominerende i sollyset og som inntil nå ha vært ansett å være nødvendig for at fotosyntese skal kunne foregå. Fotosyntese er avgjørende for liv slik vi kjenner det, både fordi prosessen tillater planter å vokse og formere seg med energien fra sollys, og fordi fotosyntesen slipper ut fritt oksygen som er nødvendig for dyr og mennesker. Les mer

TESS klar for jakten på jordlignende planeter rundt våre nabostjerner!
11.04.2018: Romobservatoriet TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) skal skytes opp kl. 00.32 norsk tid natt til 17. april, og for første gang skal det søkes over hele himmelkulen etter jordlignende planeter hvor det kan være muligheter for liv. Teleskopet skal overvåke over 200 000 av de mest lyssterke stjernene som befinner seg nærmest Jorden og lete etter planeter med størrelse fra gasskjemper og ned til jordlignende planeter. Les mer.

TESS snart klart for oppskytning!
11.04.2018: Romobservatoriet TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) skal skytes opp mellom 16. april og juni måned, og for første gang skal det søkes over hele himmelkulen etter jordlignende planeter hvor det kan være muligheter for liv. Teleskopet skal overvåke over 200 000 av de mest lyssterke stjernene som befinner seg nærmest Jorden og lete etter planeter med størrelse fra gasskjemper og ned til jordlignende planeter. Les mer.

Spektakulært astronomiår i vente!
24.12.2017: 2017 var året da det for første gang ble registrert lys fra et fenomen som forårsaket målbare gravitasjonsbølger, da Cassinisonden gjorde sist siste stupdykk inn i ringplaneten Saturn, da vi fikk celebert besøk av en gjest fra et annet solsystem og ikke minst: da vi fikk nyheten om at det planlegges å sende mennesker til Mars allerede om 7 år! Og hva skjer i 2018? Vi vil blant annet få oppleve to totale måneformørkelser, en solformørkelse og fantastiske samstillinger i tillegg til at Mars kommer ekstremt nær Jorden. 2018 vil bli et år med flere milepæler innen romvirksomhet, blant annet en sonde som ankommer en nærjordsasteroide, den første turistferden til Månen og et mystisk Kuiperbelteobjekt som vil få besøk av romsonden New Horizons! Les mer.

Nærmeste jordlignende planet i beboelig sone rundt «rolig» stjerne
20.12.2017: Steinplaneten Ross b befinner seg i beboelig sone rundt den røde dvergstjernen Ross 128, bare 11 lysår fra Jorden. Planeten er den nærmeste jordlignende planeten vi kjenner som går i bane rundt en rolig stjerne og er den nest nærmeste tempererte planeten som er funnet utenfor Solsystemet. Les mer.

Mysteriet med oppblåste gassplaneter løst?
01.12.2017: Helt siden astronomene klarte å måle størrelsen på en exoplanet for 17 år siden har man forsøkt å finne svar på spørsmålet om hvordan de aller største gassplanetene har blitt så enorme. Takket være en nylig oppdagelse av to nesten identiske planeter gjort av et team ved University of Hawaii, er vi nå nærmere svaret. Les mer.

Det snør titandioksid på exoplanet!
31.10.17: På en fremmed verden rundt 1700 lysår unna Jorden antar forskerne at det snør titandioksid – en aktiv ingrediens i solkrem – på planetens nattside. Planeten ble oppdaget med Keplerteleskopet i 2011 og er en del av et trippelstjernesystem. Les mer.

Første exomåne kan være funnet!
23.08.17: Et team ledet av David Kipping ved Columbia University i New York City kan ha oppdaget det aller første beviset for en exomåne – en måne rundt en gassplanet i et annet solsystem. Teamet har studert data fra Keplerteleskopet og funnet sterke bevis for en måne som går i bane rundt planeten Kepler-1625b som igjen går rundt en stjerne ved navn Kepler-1625. Og dersom funnet blir bekreftet vil den i tillegg til å være den første oppdagede exomånen også være den største månen som noen gang er observert! Les mer.

Planetsøk rundt vår nest nærmeste nabostjerne
10.08.17: Arecibo-observatoriet og Planetary Habitability Laboratory i Puerto Rico har nylig slått seg sammen med prosjektet Red dot i søket etter planeter rundt våre nærmeste nabostjerner. Barnards stjerne er den åttende røde dvergstjernen som nylig har blitt observert, og det ventes nå spent på resultatet som kan få stor betydning for den første reisen ut av Solsystemet. Les mer.

Nye exoplanetkandidater kan besvare et av astronomiens mest fascinerende spørsmål!
25.06.17: Ved å studere data fra NASAs romobservatorium Kepler har 219 nye planetkandidater blitt identifisert. Av disse er 10 jordlignende planeter i beboelige sone rundt moderstjernen. I tillegg har vi fått svært interessant kunnskap om hvilke typer planeter som forekommer rundt andre stjerner. Totalt har Kepler-teamet funnet 4034 mulige planeter. Les mer.

Proxima b kan ha perfekte forhold for liv!
21.05.17: Den jordlignende planeten som i fjor ble oppdaget i beboelig sone rundt vår aller nærmeste nabostjerne, kan ha et klima som er ideelt for livsformer. En britisk forskergruppe har benyttet et avansert dataprogram som brukes til å studere Jordens klima på Proxima b og fått forbausende resultater. Det er mer sannsynlig enn noen gang at denne planeten vil bli reisemålet for både den første ubemannede og den første bemannede ferden til et annet solsystem! Les mer.

9 nye planeter oppdaget rundt røde dvergstjerner!
22.04.17: Forskerne har en stund hatt mistanke om at mange små, røde og kjølige stjerner har jordlignende planeter. Antagelsen har det siste året blitt bekreftet, blant annet gjennom den sensasjonelle oppdagelsen av den jordlignende planeten Proxima b rundt vår aller nærmeste nabostjerne og oppdagelsen av 7 potensielt beboelige planeter rundt en bitteliten stjerne. Nå har en forskergruppe oppdaget nye planeter rundt fem andre dvergstjerner, deriblant den nest nærmeste vi kjenner etter Proxima b. Les mer.

Enorm komet dundret inn i hvit dverg
08.03.17: Ved hjelp av romteleskopet Hubble har forskere observert hvordan et enormt, kometlignende objekt har blitt revet i filler og dundret inn i atmosfæren til en hvit dverg – en superkompakt rest etter en sollignende stjerne som befinner seg rundt 170 lysår fra Jorden. Funnet er bevis for at det finnes kometlignende objekter lik vårt eget Kuiperbelte rundt hvite dverger og antyder også at det finnes planeter rundt utbrente stjerner. Les mer.

Intens leting etter flere naboplaneter
03.03.17: Den epokegjørende oppdagelsen av planeten Proxima b i beboelig sone rundt vår nærmeste nabostjerne har utløst både intens forskning på denne planeten og intens leting etter flere planeter rundt de tre Alfa Centauri-stjernene. Les mer.

7 jordlignende planeter funnet rundt en og samme stjerne
22.02.17: NASAs Spitzer-teleskop har blitt brukt til å oppdage at det er hele 7 jordlignende planeter rundt den samme stjernen 40 lysår fra Jorden. Tre av planetene ble oppdaget i mai 2016 med andre teleskoper, men nå viser det seg at den ultrakjølige stjernen TRAPPIST-1 er omgitt av den største flokken jordlignende planeter vi kjenner. Funnet er veldig interessant fordi planetene kan ha beboelige forhold og er nær nok til å utforskes videre, men funnet i august 2016 av en jordlignende planet rundt vår aller nærmeste nabostjerne var mer revolusjonerende fordi dette er en planet vi har mulighet for å reise til. Les mer.

Nanosonder kan undersøke Proxima b
16.02.17: I august kunngjorde en internasjonal forskergruppe en sensasjonell og epokegjørende oppdagelse av en jordlignende planet i beboelig sone rundt vår nærmeste nabostjerne. Planeten er den mest jordlignende vi kjenner til nå, og vi vil aldri kunne oppdage en nærmere planet i beboelig sone. Men hvordan undersøker vi planeten? Breakthrough Starshot-prosjektet planlegger å sende små sonder ved hjelp av seil og laser. Les mer.

Student laget film av gassplaneter i kosmisk dans rundt stjerne!
01.02.17: For første gang har man klart å filme banebevegelsene til planeter rundt en annen stjerne – et ungt planetsystem ca. 129 lysår fra Jorden i stjernebildet Pegasus. Les mer.

2016 var året da vi fant en jordlignende planet rundt vår nærmeste nabostjerne. Finner vi en ny planet i vårt eget solsystem i året som kommer?
12.12.16: I løpet av 2016 er det gjort flere spektakulære, epokegjørende og historiske oppdagelser innenfor astronomien – oppdagelser som åpner helt nye muligheter både for forskningen og menneskeheten og som vil få stor betydning for vår fremtid. Trolig vil året 2016 bli omtalt av mennesker i millioner av år. Året som ligger foran oss kan også bli ekstremt spennende – kanskje finner vi en ny planet i vårt eget solsystem ... Les mer.

Proxima b kan ha store hav!
14.10.2016: Den 24. august kunngjorde ESO-forskere oppdagelsen av en jordlignende planet i beboelig sone rundt vår aller nærmeste nabostjerne Proxima Centauri, bare 4,2 lysår fra Jorden. Vi vet at massen til planeten med betegnelsen Proxima b bare er litt større enn Jordens, men hva slags planet er det snakk om, og hvor trivelig er det der? Les mer.

Historisk og sensasjonelt funn av jordlignende planet rundt Proxima Centauri – kan være den største oppdagelsen i vår tid!
24.08.16:
  • Kan finnes livsformer!
  • Et opplagt reisemål for fremtidens første interstellare ferd!
  • Menneskehetens overlevelse kan være sikret!
  • Science fiction-trilogien Ad Astra beskriver den første ekspedisjonen til planeter rundt Proxima Centauri! Les mer.

Mulig sensasjonelt og historisk funn av planet rundt vår nærmeste nabostjerne!
16.08.16: Det tyske magasinet Der Spiegel melder at forskerprosjektet «Pale red Dot» har funnet en jordlignende planet i beboelig sone rundt Proxima Centauri – den aller nærmeste stjernen utenfor Solsystemet. Planeten vil bli et opplagt reisemål for fremtidens første interstellare ferd, og kan gjøre det mulig å sikre menneskehetens fremtid uavhengig av farer som kan true i vårt eget solsystem. I den realistiske science fiction-trilogien Ad Astra beskrives nettopp en ferd til en slik planet rundt Proxima Centauri og utforskningen på jakt etter livsformer. Les mer.

1284 nye planeter bekreftet rundt fremmede stjerner!
20.07.16: Ved hjelp av data fra NASAs rombaserte Kepler-observatorium har forskerne nylig bekreftet hele 1284 nye planeter – det største planetfunnet noensinne! Dermed kjenner vi over 3400 planeter rundt andre stjerner enn Solen. Les mer.

Første oppdagelse av planeter rundt en ekstremt kjølig rød dvergstjerne
04.05.16: Planeter rundt røde dvergstjerner er det beste stedet å lete etter liv utenfor Solsystemet. Røde dvergstjerner er kjøligere, lyser svakere og har mye lengre levetid enn sollignende stjerner, og forskerne regner med at ca. 70 % av alle stjerner i Universet er nettopp røde dverger. Les mer.

Historisk planetsøk inn i ny fase!
15.04.16: De to siste månedene har et større forskerteam søkt etter jordlignende planeter rundt Solsystemets aller nærmeste nabo, Proxima Centauri. Observasjonskampanjen er nå avsluttet, og forskerne har begynt å analysere alle dataene. Tidligere undersøkelser har gitt forsiktige hint om at en jordlignende planet kan befinne seg i beboelig sone rundt denne røde dvergstjernen, men forstyrrelser fra stjernen selv har gjort det umulig å vite om planeten virkelig finnes. Les mer.

Lavasjøer oppdaget på fremmed verden!
02.04.16: For aller første gang har forskerne klart å lage et temperaturkart over en planet i et annet solsystem. Kartet viser dramatiske temperaturforskjeller mellom dag- og nattsiden til steinplaneten og kan tyde på enorme lavaelver og lavasjøer på planetens solstekte dagside. Les mer.

Første direkte måling av en exoplanets rotasjon – en planet hvor det regner glass og jern!
23.02.16: For første gang i historien har astronomene klart å måle rotasjonen til en gasskjempe ved å direkte observere variasjoner i planetens atmosfære. Men planeten er ikke særlig gjestfri: I høyere atmosfærelag regner det glass og i lavere lag: jern! Les mer.

Historisk søk: Finnes det jordlignende planeter rundt vår nærmeste nabostjerne?
09.02.16: I over 20 år har forskerne lett etter planeter rundt andre stjerner, og hittil er 2065 bekreftet. Men finnes det planeter rundt Solsystemets alle nærmeste nabo, Proxima Centauri? Observasjoner antyder at den faktisk kan ha en jordlignende planet, og nå har et stort, internasjonalt prosjekt blitt iverksatt for om mulig å finne både denne og andre planeter rundt den røde dvergstjernen 4,2 lysår fra Jorden. I løpet av noen måneder kan menneskene ha fått et reisemål for fremtidens første interstellare ferd! Les mer.

Et av våre aller nærmeste planetsystem kan være over dobbelt så gammelt som Solsystemet!
25.01.16: Historien til «Kapteyns stjerne» kan mildest talt vise seg å være uvanlig. Forskerne mener nemlig at den gigantiske og vakre kulehopen Omega Centauri er kjernen av en dverggalakse slukt av Melkeveien og at Kapteyn en gang har tilhørt denne dverggalaksen. Les mer.

Planet i beboelig sone bare 14 lysår unna!
05.01.16: Planeten Wolf 1061c er trolig den nærmeste planeten i beboelig sone som er oppdaget hittil. Superjorden er en av tre planeter rundt den røde dvergstjernen Wolf 1061, men det er kun planeten Wolf 1061c som befinner seg i beboelig sone hvor vann kan være flytende. Tatt i betraktning de enorme avstandene i Universet, er det ganske ufattelig at muligheter for liv kan finnes i vår egen bakhage, kun 14 lysår unna! Les mer.

De fleste jordlignende verdener er ennå ikke født!
13.11.15: Ny teorier viser at bare rundt 8 prosent av mulige jordlignende planeter eksisterte da vårt eget solsystem ble til for 4,6 milliarder år siden. Sammenlignet med alle planeter som noen gang vil dannes i vårt univers, ble nemlig vår egen klode dannet på et ganske tidlig tidspunkt, noe som gir oss ekstremt store fordeler når det gjelder å forstå Universets dannelse og utvikling. Les mer.

Den første «nær-jordlignende» planeten i beboelig sone oppdaget!
23.07.15: Det er nå 20 år siden det for første gang ble oppdaget planeter rundt andre stjerner, og funnet av Kepler-452b og dens moderstjerne er de to som hittil ligner mest på vår egen planet og vår egen sol! Les mer.

Jordlignende planeter i vårt nærmeste nabosolsystem?
Forskerne har funnet tegn på at minst to jordlignende planeter kan befinne seg i vårt aller nabostjernesystem: Trippelsystemet Alfa Centauri, 4,3 lysår fra Jorden, som i kosmisk sammenheng bare er et steinkast unna Solsystemet. Les mer.

Liv på exomåner?
Forskerne mener at det heteste tipset for å finne liv kan være på store exomåner på størrelse med Mars og som går i bane rundt enorme gasskjemper i passende avstand fra en sollignende stjerne. Les mer.

Mest jordlignende planet hittil er funnet!!
En ny milepæl ble nådd 6. januar da åtte nye planeter oppdaget med Keplerteleskopet ble bekreftet og dermed passerte tallet 1000. Den nye planeten erstatter dermed Kepler-186f som den mest jordlignende exoplaneten hittil. Keplerprosjektet nærmer seg stadig svaret på det spørsmålet vi alle stiller oss: Er vi alene i galaksen? Hvor unikt er livet på Jorden? Les mer.

Exokometer rundt en annen stjerne!
Ved hjelp av HARPS-spektrografen ved La Silla-observatoriet i Chile har forskerne for aller første gang oppdaget kometer som går i bane rundt en annen stjerne – stjernen Beta Pictoris som befinner seg 63 lysår fra Jorden. Stjernen er bare rundt 20 millioner år gammel og er omgitt av en enorm skive av materiale. I dette unge og svært aktive planetsystemet produseres gass og støv som følge av fordamping av kometer og asteroidekollisjoner. Les mer.

Jordklode nummer to funnet!
17.04.2014: Planeter som vår egen klode er ikke lenger science fiction. Første jordlignende planet er oppdaget i beboelig sone rundt en annen stjerne. Planeten Kepler-186f befinner seg ca. 500 lysår unna i stjernebildet Svanen. Oppdagelsen er gjort ved hjelp av romobservatoriet Kepler som fra 2009 til 2013 søkte etter jordlignende planeter. Les mer.

715 nye exoplaneter bekreftet!
26.02.2014: NASAs Kepler-prosjekt annonserer i dag oppdagelsen av i alt 715 nye planeter rundt 305 stjerner. Mange systemer med flere små planeter, slik vi finner i vårt eget solsystem, er funnet. Nesten 95 % av planetene er mindre enn Neptun, og dette viser at små planeter er vanlig rundt andre stjerner. Antall planeter som er oppdaget rundt andre stjerner ved hjelp av Kepler-observatoriet er mer enn tredoblet. Les mer.

Finnes planeter rundt vår nærmeste nabostjerne?
Vår nærmeste nabostjerne, Proxima Centauri, befinner seg bare 4,2 lysår fra Jorden. Selv om det de siste tjue årene er oppdaget langt over tusen planeter rundt andre stjerner, vet vi imidlertid fortsatt ikke om Proxima Centauri har planeter. Men i oktober 2014 og februar 2016 passerer denne røde dvergstjernen foran fjernere stjerner på en slik måte at vi kan finne svaret, og eventuelle funn vil trolig bli opplagte reisemål for fremtidens første stjernereise! Les mer.

Naboplanet og stjernereiser
Den fantastiske oppdagelsen av en jordlignende planet i bane rundt vårt nærmeste nabostjernesystem, gjør reiser til andre solsystemer mer aktuelle enn noen gang tidligere. Høsten 2011 deltok vi på historiens første stjerneskipskonferanse, i Orlando, USA. Rundt tusen personer deltok på konferansen som ble arrangert av DARPA og hvor blant annet NASA, SETI, ICARUS og andre organisasjoner, deltok. I sommer kom vi med den første boken i en trilogi som beskriver hvordan en slik ferd vil finne sted og, hvordan den vil påvirke både deltagerne og de som blir igjen. Les mer.

"En himmel full av stjerner" – og jordlignende planeter!
Det er på tide å foreta en endring i sangen til Lillebjørn (Storebjørn/Ursa Major) Nilsen. Det viser seg nemlig at hver sjette stjerne har minst en jordlignende planet. Undersøkelser gjort de siste årene viser at det kan være flere titalls milliarder jordkloder. Mange av disse kan i teorien være beboelige. Les mer.

Røde dverger – nøkkelen til å finne liv?
En sivilisasjon med adresse på en planet rundt en rød dverg vil kanskje kunne gi menneskene svaret på det vi så gjerne skulle visst: Er vi de eneste intelligente vesener i Universet eller finnes artsfrender på en exoplanet eller exomåne et sted der ute i stjernehavet?

Røde verdener
Nye oppdagelser og ferske studier tyder på at det finnes flest jordlignende planeter rundt stjerner som er mindre og kjøligere enn Solen. En rekke jordlignende planeter og superjorder er oppdaget i beboelig sone rundt slike stjerner. Men andre egenskaper ved disse stjernene er ganske ulike de vi kjenner fra Solen, og eventuelle livsformer der vil ha andre enn utfordringer enn her på Jorden og derfor se helt annerledes ut.

Miniplaneter oppdaget i solsystem 210 lysår fra Jorden
Ved hjelp av NASAs planetjeger, Kepler, har forskere oppdaget et nytt planetsystem som inneholder de minste planetene som til nå er funnet rundt en sollignende stjerne. Les mer.

Jordlignende planeter oppdaget i beboelig sone
Ved hjelp av NASAs romobservatorium Kepler har forskere funnet to nye planetsystemer som inneholder til sammen tre super-Jorder i beboelig sone. Det betyr at overflatetemperaturen tillater vann å være i flytende form. Dette er de blant de mest interessante planetene som til nå er funnet utenfor vårt solsystem. Les mer.

Stjernehimmelen


Hva kan du se i kveld?

Følg med på planeter, stjerner og månefaser samt spennende fenomener som f.eks. nordlys, perlemorskyer, lysende nattskyer m.m.
Les mer

Astroshow og foredrag

Våre astroshow sett av over 75 000!

Astroshowet Out of Space

Foredrag om verdensrommet!

Forestillinger for skoleelever

Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Av science fiction-forfatter Anne Mette Sannes
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info

Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no. Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no