Forsiden Romvirksomhet Solsystemet Exoplaneter Liv i rommet Himmelbegivenheter Interstellare ferder
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss

Galakser


Artikler om galakser

James Webb finner bevis for kosmiske ur-superstjerner!
18.09.23: I sentrum av galakser finnes enorme sorte hull med opptil flere milliarder ganger Solens masse. Hvordan disse sorte hullene har oppstått har alltid vært et mysterium, og enda merkeligere har det blitt med observasjoner gjort med det nye James Webb-teleskopet det siste året som viser at de første superhullene oppsto svært kort tid etter Big Bang. Forskerne har hatt mistanke om at eksotiske, supertunge stjerner kunne være forklaringen. Nye observasjoner gjort med nettopp James Webb-teleskopet tyder på at dette faktisk er den riktige forklaringen! Les mer.

James Webb-teleskopet: Spektakulære bilder av stjerner og galakser kan revolusjonere astronomien
23.08.22: Da de første vitenskapelige bildene tatt med James Webb Space Telescope (JWST) ble presentert i sommer, fikk forskerne hakeslepp over fantastiske detaljer av stjerner og galakser mange milliarder lysår unna og kanskje noen av de fjerneste objektene som er noensinne er observert. De første resultatene var enda bedre enn forventet og tyder på at astronomien nå går inn i en ny æra med oppdagelser som tidligere ble ansett som umulige! Les mer.

Funn av «the missing link» – en proto-kvasar!
08.08.22: En internasjonal forskergruppe har gjort en fascinerende oppdagelse ved å detaljstudere et ikonisk dybdebilde av Universets barndom. For første gang har de oppdaget et sort hull som er i ferd med å bli til. Fenomenet vil senere trolig utvikle seg til å bli en såkalt kvasar – et merkelig og ekstremt lyssterkt objekt. Les mer

Se Melkeveiens berømte superhull for første gang!
20.05.22: I 2019 fikk vi for aller første gang et bilde av et sort hull – et superhull i en galakse 55 millioner år lysår unna. Men hvordan ser superhullet i sentrum av vår egen galakse Melkeveien ut? Takket være en formidabel innsats gjennom flere år av 300 forskere fra 80 institusjoner, observatorier over hele kloden, helt nye metoder samt enorm datakraft, fikk vi 12. mai det første, historiske bildet av Melkeveiens dramatiske og spektakulære hjerte 27 000 lysår unna! Les mer

Galaktisk fyrverkeri avslører stjernedannelse
09.09.21: Med noen av verdens største teleskop har en internasjonal forskergruppe tatt spektakulære bilder av stjernedannelse i galakser relativt nær Melkeveien. Observasjonene gir nytt innblikk i de fascinerende prosessene som foregår når enorme skyer av gass omdannes til stjernefabrikker og videre til nye generasjoner stjerner. Les mer.

Unike observasjoner av døende galakse!
19.01.21: Når galakser slutter å lage nye stjerner, begynner de å «dø ut», men frem til nå har man aldri fått et glimt av starten på denne prosessen i en fjern galakse. Ved hjelp av et avansert radioteleskop 5000 meter over havet i Andesfjellene har en internasjonal forskergruppe ved en tilfeldighet gjort unike observasjoner som kan endre teoriene for hvordan galakser utvikler seg og «dør». Les mer.

Det voldsomste utbruddet som noen gang er observert fra et sort hull!
21.04.20: Ved hjelp av to røntgenteleskop i rommet har astronomer observert etterdønningene fra den voldsomste kjente eksplosjonen som har funnet sted i Universet etter Big Bang. Les mer.

Spektakulært vidvinkelbilde av Universets fjerneste områder
11.06.19: Ved hjelp av bilder tatt med romteleskopet Hubble over totalt 16 år har forskerne kunnet sette sammen et enormt stort dybdebilde – Hubble Legacy Field som inneholder hele 265 000 galakser. Bildet tar oss helt tilbake til 500 millioner år etter Big Bang, da Universet bare hadde nådd 3,6 % av sin nåværende alder. Les mer.

Galaksekollisjon danner ny generasjon av stjerner og planeter
22.05.2019: Den irregulære galaksen NGC 4485 viser alle tegn på at den har streifet borti en forbipasserende galakse. I stedet for å ødelegge galaksen, gir møtet grobunn for en ny generasjon stjerner og trolig også planeter. Les mer.

Galaksekollisjon kan skje raskere enn antatt
31.03.2019: Nye datasimuleringer tyder på at vår galakse kan oppleve en galaksekollisjon allerede om 2,4 milliarder år – 2,2 milliarder år før kollisjonen med vår store nabogalakse Andromedagalaksen. Les mer.

Det mest høyoppløselige bildet av Triangelgalaksen noensinne
23.01.19: Romteleskopet Hubble er brukt til å lage dette fantastisk flotte og detaljerte bildet av Triangelgalaksen (M33) som viser hele spiralgalaksen med lyset fra nesten 25 millioner enkeltstjerner. Bildet er den største høyoppløselige mosaikken av Triangelgalaksen som noensinne er laget og er satt sammen av 54 enkeltbilder som strekker seg over et område som dekker mer enn 19 000 lysår tvers over. Les mer.

Melkeveiens kollisjon blir mye heftigere enn antatt!
07.06.18: Ved hjelp av to gigant-teleskop har det blitt oppdaget en mye større andel av tunge stjerner i voldsomme stjernefabrikker både i fjerne og nære galakser enn hva som er tilfelle for stjernedannende områder i mer «fredelige» galakser. Den overraskende oppdagelsen endrer ikke bare vår forståelse av galaksers utvikling samt hvordan grunnstoffer og sorte hull blir dannet, men gir også en tydelig indikasjon på at den fremtidige kollisjonen mellom vår egen Melkeveigalakse og vår nabo, Andromedagalaksen blir langt heftigere enn antatt! Les mer.

Einstein-ring!
08.05.2018: Tyngdekreftene fra enorme galaksehoper krummer rommet og forårsaker et spektakulært, fysisk fenomen – en såkalt Einstein-ring. Les mer.

Gigantkollisjoner i Universets barndom overrasker forskerne
29.04.2018: To store, internasjonale forskningsprosjekt har avdekket at Universets aller største strukturer – galaksehoper – ble dannet mye tidligere enn hittil antatt. Galaksehopene fødes gjennom kollisjoner av en lang rekke galakser hvor det pågår eksplosiv stjernedannelse. For første gang er den spektakulære dannelsen til slike strukturer blitt fotografert. Les mer.

Ny avstandsrekord: Stjerne observert 9 milliarder lysår unna!
05.04.2018: En gigantisk blå stjerne er oppdaget hele 9 milliarder lysår fra Jorden ved hjelp av Hubbleteleskopet! Metoden som ble benyttet er den såkalte gravitasjonslinsemetoden som ble utviklet av nordmannen Sjur Refsdal. Stjernen har også blitt benyttet til å teste teorien om mørk materie og til å studere galaksehopen som befinner seg mellom oss og stjernen. Les mer.

Studie av yngre og eldre stjerner i galaksesenteret kan gi hint om Melkeveiens historie
15.01.2018: Enhver stjerne har sin historie. Ved å studere en stjerne kan man finne informasjon om dens alder, sammensetning og muligens også hvor den først ble dannet. Stjernene som holder til i den eldste delen av vår galakse – den såkalte galakseutbulningen – gir oss ny kunnskap om hvordan stjernene i de spiralformede galaksearmene utviklet seg over milliarder av år. Les mer.

Det fjerneste sorte hullet som hittil er oppdaget!
10.12.17: Forskere har avdekket en sjelden relikvie fra det tidlige univers: det fjerneste supertunge sorte hullet som hittil er oppdaget. Det sultne monsteret har 800 millioner ganger mer masse enn vår egen sol, noe som er overraskende mye sett i lys av objektets unge alder. Det ekstreme fenomenet sender ut 33 000 ganger mer energi enn hele Melkeveien! Les mer.

Manglende galaksearm i dverggalakse
20.11.2017: Dette fantastiske detaljbildet av dverggalaksen NGC 4625 tatt av romteleskopet Hubble viser kun en spiralarm, mens det vanlige er minst to. Fenomenet som lenge har vært et kosmisk mysterium ser nå ut til å være løst, og løsningen kan til og med hjelpe oss å forstå hvordan Melkeveien ble dannet! Les mer.

Hubble-bilde av uvanlig spiralgalakse
14.10.17: Spiralarmene i den vakre spiralgalaksen NGC 6753 lyses opp av unge stjerner som er varme, masserike og lyssterke. Disse stjernene har så høy temperatur at de sender ut mye ultrafiolett stråling, mens rødere områder er fulle av eldre og kjølige stjerner som sender ut mye av lyset sitt i den nær-infrarøde delen av spektret. Les mer.

De raskeste stjernene i Melkeveien er på rømmen fra en annen galakse
07.07.17: En gruppe astronomer har påvist at de raskeste stjernene i vår galakse – og som har så stor hastighet at de klarer å unnslippe fra Melkeveien – er rømlinger fra en mye mindre galakse som går i bane rundt vår egen. Les mer.

Supermassivt sort hull kastet ut etter galaksekollisjon!
19.05.17: Supermassive sorte hull er vanligvis stasjonære objekter som befinner seg i midten av de fleste galakser. Likevel har forskere ved hjelp av data fra NASAs Chandra-teleskop og andre teleskoper nå klart å finne noe som kan være et supermassivt sort hull som beveger seg! Les mer.

Hubble-teleskopet feirer 27-årsdagen med et spektakulært bilde av to spiralgalakser
09.05.17: Bildet av de to spiralgalaksene NGC 4302 og NGC 4298 fanger på en brilliant måte galaksenes varme stjerneglød og brune, flettede støvmønstre. Som et perfekt eksempel på Hubble-teleskopets evner har dette bildet blitt lansert som en del av teleskopets 27-års jubileum. Les mer.

Det største bildet av Den lille magellanske sky som noensinne er tatt i infrarødt!
07.05.17: Selv om denne dverggalaksen er et vakkert skue selv uten hjelpemidler, har astronomene ved hjelp av VISTAs infrarøde kamera nå klart å se myriader av stjerner mye tydeligere enn noen gang tidligere. Infrarødt lys klarer å trenge gjennom skyene av støv mellom stjernene, og observasjoner med infrarøde kamera gir derfor et skikkelig klart bilde av hva som befinner seg i denne galaksen. Les mer.

Mystiske utbrudd av radiostråling fra det ytre rom
08.04.17: Hurtige utbrudd av radiostråling er et av moderne astronomis største mysterier: Hva eller hvem i Universet sender korte utbrudd av radioenergi tvers igjennom kosmos? Les mer.

Nytt forskningsprosjekt skal studere virvlende kaos i Melkeveien og en av dens satellittgalakser
26.03.17: Stjerner og planeter dannes fra enorme skyer av støv og gass, og lever store deler av livet som gigantiske kjernereaktorer som produserer store mengder av tunge grunnstoffer. Mot slutten av livet eksploderer mange stjerner og tilfører gassen mellom stjernene kolossale mengder av disse grunnstoffene som senere igjen vil inngå i nye generasjoner av stjerner og planeter. Men hvordan foregår denne syklusen, hvordan dannes stjerner og hvordan blir stjerneproduktene fordelt? Et nytt prosjekt skal nå endelig forsøke å gi oss gode svar på disse gåtene. Les mer.

Gigantisk galaksehop kaster lys over ekkoet fra Big Bang
21.03.17: Forskere har brukt romteleskopet Hubble og et gigantisk radioteleskop i Chile til å undersøke en galaksehop 5 milliarder lysår unna for å finne ut mer om den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Les mer.

Superhullets siste måltid!
16.03.17: Det kan gå lang tid mellom hver gang sorte hull får seg et måltid. Forskerne har nå avslørt at sist gang det sorte hullet i sentrum av Melkeveien fortærte et måltid var for rundt 6 millioner år siden, på den tiden da menneskene begynte å utvikle seg videre fra sjimpanser. Måltidet må ha vært en skikkelig fest siden vi nå, evigheter senere, ser resultatet: Et skikkelig «rap» blåste ut varm plasma som tårner høyt over galakseplanet. Les mer.

La ikke våren komme uten å ha sett vår nabogalakse!
14.03.17: Å se vår nabogalakse, Andromedagalaksen, er alltid en spesiell opplevelse. Og dersom du en klar kveld befinner deg på et mørkt sted uten månelys, er det slett ingen umulig oppgave å se den med det blotte øyet – med kikkert er du garantert å se den, og kanskje får du også øye på Triangelgalaksen! Les mer.

Beskjed til Jorden fra dverggalakse?
21.01.17: Helt siden 2007 har forskerne undret seg over hurtige utbrudd av radiostråling, og helt nylig har det skjedd igjen – fra en fjern dverggalakse. Er det noen som forsøker å oppnå kontakt med oss? Les mer.

10 ganger flere galakser i Universet enn antatt
31.10.2016: Ved hjelp av romteleskopet Hubble har forskerne undersøkt de fjerneste delene av Universet som kan observeres. Nye undersøkelser av disse rekorddype bildene avslører at det opprinnelig var minst 10 ganger flere galakser enn hittil anslått! Les mer.

Kosmisk avstandsrekord
10.03.16: Et internasjonalt forskerteam har brukt romteleskopet Hubble for å fotografere det fjerneste objektet som noen gang er observert – 13,4 milliarder lysår unna. Lyset fra denne galaksen som er i ferd med å bli til, har vært underveis tre ganger lenger tid enn Jorden har eksistert og ble sendt ut bare 400 millioner år etter Big Bang! Les mer.

Monstersky faller tilbake mot Melkeveien
05.02.16: En enorm sky av gass faller mot Melkeveien med 1,1 millioner km/t og ventes å utløse en voldsomt intens episode med stjernedannelse når den treffer vår galakse om 30 millioner år. Nye observasjoner gjort med romteleskopet Hubble viser at kjempeskyen stammer fra Melkeveien – men hvordan har den blitt slynget ut og hvorfor går ikke skyen i oppløsning? Les mer.

Rekordskarpt bilde av Andromedagalaksen!
Med romteleskopet Hubble har forskerne nå klart å ta det skarpeste bildet som noen sinne er tatt av vår galaktiske nabo. Denne ambisiøse fotografiske kartografien av vår største nabogalakse representerer en ny standard for presisjonsstudier av store spiralgalakser som er de dominerende blant Universets over 100 milliarder galakser. Les mer.

Eksotisk stjernehop
Nye bilder av den spektakulære kulehopen 47 Tucanae viser forbløffende detaljer og millioner av stjerner. En rekke stjerner har helt spesielle og til dels uventede egenskaper som nå undersøkes nærmere. Les mer.

 
Artikler før 2013
 
Superkollisjon mellom Melkeveien og Andromedagalaksen
Vår galakse Melkeveien er på kollisjonskurs med vår store nabo Andromedagalaksen. Astronomene har lenge mistenkt at de vil kræsje, men ekstremt nøyaktige målinger har nå bekreftet dette og at smellet begynner om 4 milliarder år. Kollisjonen vil endre begge galaksene totalt og ende med at spiralgalaksene smelter sammen til en enorm, elliptisk galakse. Les mer.

Stjernehimmelen


Hva kan du se i kveld?

Følg med på planeter, stjerner og månefaser samt spennende fenomener som f.eks. nordlys, perlemorskyer, lysende nattskyer m.m.
Les mer

Astroshow og foredrag

Våre astroshow sett av over 120 000!

Astroshowet Out of Space

Foredrag om verdensrommet!

Forestillinger for skoleelever

Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Av science fiction-forfatter Anne Mette Sannes
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info

Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no. Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no