Forsiden Stjernereiser Exoplaneter Liv i rommet Meteoritter Himmelbegivenheter Solsystemet Romvirksomhet
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss


Har forskerne gjort den største vitenskapelige oppdagelsen i historien?


26.03.21: I april og mai 2019 registrerte astronomer ved et australsk radioobservatorium et mystisk radiosignal fra vår nærmeste nabostjerne, Proxima Centauri. Foreløpig har man ikke kunnet finne en forklaring på signalet som ikke skyldes teknologi, men som den berømte astronomen og formidleren Carl Sagan sa, krever «ekstraordinære påstander ekstraordinære bevis». Forskerne regner det som overveiende sannsynlig at en naturlig forklaring etter hvert vil bli funnet. I mellomtiden har det blitt oppdaget noe som kan være en planet i beboelig sone rundt Alfa Centauri, en annen av stjernene i dette trippelsystemet.

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

 

I 2016 ble det oppdaget en jordlignende planet i beboelig sone rundt den røde dvergstjernen Proxima Centauri. Planeten kalles Proxima b og bruker 11 dager på et omløp rundt moderstjernen. Planeten har 1,3 ganger større masse enn vår egen klode. Bildet viser utsikten fra planeten slik en kunstner ser den for seg. Til høyre for dvergstjernen ser vi også Alfa Centauri A og B, de to andre stjernene i trippelstjernesystemet Alfa Centauri. Proxima b befinner seg kun 4,2 lysår fra vårt eget solsystem – 266 000 ganger avstanden Jorden–Solen.
Illustrasjon: ESO/M. Kornmesser


Finnes det intelligent liv andre steder enn på Jorden? Spørsmålet er blant de aller største og viktigste innenfor vitenskapen og har ført til stor forskningsinnsats over lang tid. I mange tiår har store radioantenner blitt benyttet til aktivt eller passivt å lytte etter livstegn fra det ytre rom.

SETI (Search for extraterrestrial intelligence) er en fellesbetegnelse for flere av søkeprosjektene som har pågått siden 1960-tallet.


Det første Wow-et!

15. august 1977 ble et helt spesielt signal fanget opp med Ohio State University’s radioteleskop Big Ear som ble benyttet for å lytte etter intelligent liv. Signalet kom i retning fra stjernebildet Sagittarius og hadde de forventede kjennetegnene til signaler fra intelligent utenomjordisk liv.

Signalet ble imidlertid ikke oppdaget med en gang, men da astronom Jerry R. Ehman gikk gjennom observasjonene noen dager senere, oppdaget han det helt spesielle signalet og ble så overrasket at han satte en sirkel rundt utskriften og skrev kommentaren «Wow»» ved siden av, derav betegnelsen Wow!-signalet.

Signalsekvensen i hele perioden var på 72 sekunder da Big Ear var i stand til å observere signalet, men har ikke vært observert siden tross en rekke forsøk både av Ehman og andre. Det har vært fremsatt en rekke teorier for å forklare signalet, men ingen er til dags dato funnet å være tilfredsstillende. Signalet forblir derfor den hittil sterkeste kandidaten for et signal fra utenomjordisk intelligens.

Mer om Wow!-signalet

Wow-signalet som ble fanget opp 15. august 1977.
Foto: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)

Signalprofilen for wow-signalet 15. august 1977.
Illustrasjon: Cmglee / Wikipedia


Breakthrough Listen

I 2015 begynte et nytt og betydelig mer ambisiøst prosjekt. Russeren Yuri Millner la 100 millioner dollar i potten for å få fart i søket etter intelligent liv i Universet.

Prosjektet skulle vare i 10 år, og ved hjelp av svært følsom teknologi skulle man undersøke de 1 million nærmeste stjernene, sentrum av Melkeveien og hele Melkeveiens galakseplan. Utenfor vår galakse skulle prosjektet lytte etter meldinger fra de 100 nærmeste galaksene.

Instrumentene som benyttes er så kraftige og følsomme at de kan fange opp et signal tilsvarende styrken til en jordisk flyradar på planeter rundt hvilken som helst av de 1000 nærmeste stjernene.

Nettsiden til Breakthrough Listen-prosjektet

Et av radioteleskopene som benyttes i Breakthrough Listen-prosjektet er The Robert C. Byrd Green Bank Telescope, i Green Bank, West Virginia, USA. Med en diameter på 100 meter, er dette verdens største fullt styrbare radioantenne.
Foto. Wikipedia


Et Wow!-signal fra vår nærmeste nabo!

Ved hjelp av CSIROs Parkes radioteleskop i Australia registrerte Breakthrough Listen-prosjektet i april og mai 2019 et smalbåndet signal på frekvensen 980 MHZ som kom i retning fra vår nærmeste nabostjerne Proxima Centauri. En gruppe hadde benyttet radioteleskopet for å studere flares på den røde dvergstjernen for bedre å forstå hvordan disse utbruddene kan påvirke stjernens planeter. Den første planeten, Proxima b, befinner seg i beboelig sone og ble oppdaget i 2016. Ytterligere én planet, Proxima c, ble funnet i 2019. Proxima c befinner seg betydelig lenger fra moderstjernen og er derfor svært kald.

Det australske Parkes-teleskopet er 64 meter i diameter.
Foto: Diceman Stephen West / Wikipedia


Det hele begynte 29. april 2019 da en forskergruppe begynte å samle data som senere skulle vise seg å inneholde det svært interessante signalet. Astronomene observerte Proxima Centauri i 26 timer for å studere flares, men som rutinen er med Breakthrough Listen-prosjektet, ble observasjonene også markert for å undersøkes senere på jakt etter eventuelle livstegn. Studenten Shane Smith begynte å gå gjennom dataene i juni 2020, men først i slutten av oktober oppdaget han et merkelig, smalbåndet signal på nøyaktig 982,002 megahertz som var «skjult» i signalene fra Proxima Centauri. I tillegg til å være et forbløffende smalbåndet signal, ligger denne frekvensen i et område som vanligvis er fritt for signaler fra satellitter og romfartøy. Vi kjenner heller ikke noen naturlig måte et så smalt signal kan oppstå på.

Forskerne innså straks at dette var det hittil suverent mest interessante signalet som er funnet gjennom Breakthrough Listen-prosjektet og det eneste som hittil har passert gjennom alle filtrene som skal sortere bort uinteressante signaler. Signalet fikk derfor den formelle betegnelsen BLC1 som står for «Breakthrough Listen Candidate 1». En forskergruppe har analysert signalet grundig og skal publisere en forskningsrapport tidlig i 2021.

Forskergruppen merket seg at teleskopet hadde observert Proxima Centauri en rekke ganger i 30-minutters perioder i løpet av en uke. Breakthrough Listen benytter en metode som kalles «nikking» hvor teleskopet i perioder observerer et mål, for så å peke et annet sted på himmelen i en tilsvarende periode for å bekrefte at signalet faktisk kommer fra målet og ikke en eller annen jordisk, menneskeskapt forstyrrelse. Signalet ble fanget opp i fem av seks 30-minuttersperioder over en periode på 3 timer.


Naturlig eller jordisk forklaring?

Selv om signalet tilsynelatende ikke kan ha en naturlig forklaring og kommer fra en kilde i retning Proxima Centauri, mener Breakthrough Listen-forskerne – inkludert Pete Worden som er direktør for Breakthrough Initiatives – at det er overveiende sannsynlig (99,9 %) at signalet er menneskeskapt og at det skyldes en eller annen form for interferens. Forskerne har tidligere opplevd interferensproblemer både ved dette og andre radioteleskop. Signalet er i seg selv annerledes enn forventet for eventuelle signaler fra fremmede sivilisasjoner. Det er ingen spor av modulering og inneholder derfor ingen informasjon slik som jordiske radiosignaler brukt til f.eks. radiosendinger. Signalet endrer frekvens svært sakte, noe som kan skyldes bevegelsen til Jorden eller at kilden forflytter seg. Det sistnevnte ville f.eks. være tilfelle dersom kilden befant seg på overflaten av en av planetene rundt Proxima Centauri. Men endringen er motsatt av forventet dersom den skulle komme fra Proxima b eller c – frekvensen øker i stedet for å avta.

Kanskje er Proxima b en våt planet med store hav slik som vist her, eller den kan ha mistet det meste av atmosfæren og derfor være knusktørr. Kommer det nye Wow-signalet fra denne planeten eller er det en forstyrrelse av jordisk opphav?
Illustrasjon: ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger (skysurvey.org)


Skulle signalet skyldes en utenomjordisk intelligens, forventer man at signalet skal gjenta seg. Dette er foreløpig ikke registrert med Parkes-teleskopet. Dersom signalet skulle bli registrert på nytt, og helst med et annet radioteleskop, vil signalet plutselig bli veldig mye mer interessant enn de involverte forskerne forventer nå!

Forskningsrapporten som forventes om relativt kort tid vil ifølge Pete Worden trolig konkludere med at signalet skyldtes interferens (forstyrrelser fra andre kilder).


Beboelig planet også rundt Alfa Centauri A?

Men også de to større og sollignende stjernene i trippelsystemet, Alfa Centauri A og B, kan ha planeter. Forskerne mente å ha oppdaget en planet rundt Alfa Centauri B i 2012, men i 2015 viste nye og mer detaljerte observasjoner at denne planeten likevel ikke finnes.

Nå tyder ekstremt detaljerte og omfattende observasjoner gjort med et stort teleskop i Chile på at Alfa Centauri A kan ha en Neptun-lignende planet i beboelig sone!

I motsetning til oppdagelsen av planetene rundt Proxima Centauri er disse observasjonene gjort ved direkte fotografering med det svært avanserte instrumentet NEAR (Near Earths in the AlphaCen region) som benyttes av ESO (European Southern Observatory) i samarbeid med forskningsprogrammet Breakthrough Watch som leter etter jordlignenede planeter rundt nære stjerner.

NEAR-instrumentet som er montert på et av VLT-teleskopene for å lete etter jordlignende planeter i Alfa Centauri-systemet.
Foto: ESO/ NEAR Collaboration


Ved hjelp av rundt 75 observasjonstimer og meget avansert bilde- og databehandling, klarte forskerne å finne en infrarød kilde som kan være en planet på størrelse med Neptun. Denne mulige planeten er mellom 1 og 2 astronomiske enheter (AE) fra moderstjernen (Jorden er til sammenligning 1 AE fra Solen).

Planeten er ikke bekreftet siden de avanserte metodene kan gi opphav til tolkningsfeil. I tillegg kan lyskilden være noe helt annet enn en planet, f.eks. en stor støvsky eller et belte av mindre objekter. Videre observasjoner er helt nødvendig for å bekrefte eller avkrefte eksistensen av denne planeten. Det nesten 40 meter store ESO-teleskopet ELT som er under bygging og ventes å bli tatt i bruk i 2025, er perfekt for å avklare dette spørsmålet og til å søke etter andre planeter rundt våre nærmeste nabostjerner.

Til venstre: observasjoner av Alfa Centauri A og B før observasjonsfeil forårsaket av observasjonsmetodene er fjernet ved avansert billedbehandling.
Til høyre: ferdig prosessert bilde der en mulig planet er markert med en hvit sirkel merket C1.
Foto: NATURE COMMUNICATIONS | (2021) 12:922 | https://doi.org/10.1038/s41467-021-21176-6 | www.nature.com/naturecommunications, K. Wagner et. Al. Materiale tillatt brukt under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


Klikk på “Liker” og få melding når nye saker legges ut!


MER INFORMASJON

Scientific American: Alien Hunters Discover Mysterious Signal from Proxima Centauri

The Guardian: Scientists looking for aliens investigate radio beam 'from nearby star'

Fagartikkel: Opportunities to search for extraterrestrial intelligence with the FAST

space.com: E.T. signal from Proxima Centauri? A conversation with Breakthrough Initiatives' Pete Worden

Wikipedia om Breakthrough Listen

space.com: Alien hunters detect mystery signal coming from the closest star system

space.com: Potentially habitable exoplanet candidate spotted around Alpha Centauri A in Earth's backyard

Fagartikkel Nature Communications: Imaging low-mass planets within the habitable zone of ? Centauri

Solformørkelsesbriller til 10. juni


Solformørkelsesbriller


Her kan du skaffe deg solfor-mørkelsesbriller for å oppleve solformørkelsen på en trygg måte. Les mer om formørkelsen.

BESTILL HER

Stjernehimmelen


Hva kan du se på himmelen?

Følg med på planeter, stjerner og månefaser samt spennende fenomener som f.eks. nordlys, perlemorskyer, lysende nattskyer m.m.
Les mer

Astroshow og foredrag

Våre astroshow sett av over 75 000!

Astroshowet Out of Space

Foredrag om verdensrommet!

Forestillinger for skoleelever

Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Av science fiction-forfatter Anne Mette Sannes
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info

Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no