Begivenhetene Astronyheter Venuspassasjen 2012 Venuspassasjen i 2004 English Chinese Deutsch Español

Du er her: Total måneformørkelse 10. desember 2011

Total måneformørkelse 10. desember 2011


På ettermiddagen lørdag 10. desember inntreffer en total måneformørkelse som blir synlig i hele Norge, inklusiv Spitsbergen. I 51 minutter er Månen helt inne i jordskyggen. Her finner du observasjonsråd, tider og hva som gjør denne formørkelsen helt spesiell. Siden Månen står lavt på himmelen vil vi oppleve formørkelsen som svært imponerende. Tidspunktet på døgnet og året er perfekt for at virkelig mange mennesker skal få oppleve dette flotte fenomenet!
WEBCAST av formørkelsen på astro.viten.no

 

Totale måneformørkelser kan være meget vakre!
Foto: Arne Danielsen /astronomi.no

GUIDE TIL Å OPPLEVE DENNE FORMØRKELSEN

Under en total måneformørkelse passerer sollyset gjennom Jordens atmosfære og treffer Månen mens denne befinner seg inne i helskyggen fra Jorden. Dersom vi hadde stått på Månens overflate ville vi opplevd en total solformørkelse. Rundt den kullsorte nattsiden av Jorden ville atmosfæren lyst som en tynn, rødlig ring. Atmosfæreringen befinner seg der hvor Solen står opp eller går ned. Måneformørkelser avspeiler derfor alle Jordens soloppganger og solnedganger på en gang!

Forholdene i Jordens atmosfære bestemmer hvor lys eller mørk Månen blir under formørkelsen og dessuten hvilken farge Månen får. Dersom det er mye forurensning i atmosfæren (for eksempel fra branner eller vulkanutbrudd) eller det er mye skyer der hvor Solen står opp eller går ned, blir formørkelsen mørk og grå. Er atmosfæren ren, blir formørkelsen gjerne flott burgunderrød.

Måneformørkelsen oppstår når Månen beveger seg inn i skyggen fra Jorden.
Illustrasjon: Trond Erik Hillestad /astronomi.no

Sett fra Månen ville det under en total måneformørkelse vært en total solformørkelse! Den røde ringen er Jordens atmosfære som blir opplyst av sollyset. Vi ser alle Jordens soloppganger og solnedganger på en gang!
Illustrasjon: Knut Jørgen Røed Ødegaard

Tider for denne formørkelsen:
Start halvskyggefase: 12.33
Start delvis formørkelse: 13.45
Start totalitet: 15.06
Slutt totalitet: 15.57
Slutt delvis fase: 17.18
Slutt halvskyggefase: 18.30

Ved start av halvskyggefase passerer Månen inn i halvskyggen fra Jorden. Dersom vi hadde stått på den delen av Månen som leder an, ville vi sett en delvis solformørkelse. Ved start av delvis formørkelse begynner Månen å bevege seg inn i helskyggen fra Jorden. Fra den delen av Månen som leder an, ville en astronaut opplevd en total solformørkelse. Totaliteten begynner når hele Månen er inne i helskyggen. Når Månen beveger seg ut av helskyggen, kommer alle fasene om igjen, men i motsatt rekkefølge. Starten og slutten på halvskyggefasene kan ikke sees fra Jorden. Først rundt kl. 13.15 vil vi merke at ”noe” har skjedd med Månen. Fra 13.45 (eller til Månen står opp i Sør-Norge) er formørkelsen iøynefallende.

Under formørkelsen står Månen lavt på himmelen og vi vil derfor oppleve hendelsen som spesielt imponerende. Objekter, særlig fullmånen, virker større og mer imponerende på oss når de står lavt over horisonten enn når de er høyt på himmelen.

Dette er den tredje totale måneformørkelsen i Norge på under ett år, den forrige fant sted 15. juni. Men nå må vi vente helt til 28. september 2015 på å få oppleve en ny total måneformørkelse på norsk jord! Det kan derfor sterkt anbefales å få med seg denne formørkelsen dersom værforholdene tillater det! Det er også svært sjelden en slik formørkelse finner sted på et så gunstig tidspunkt for at alle skal kunne få oppleve fenomenet.
Den totale måneformørkelsen 15. juni 2011
Den totale måneformørkelsen 21. desember 2010

Solen kommer frem igjen etter å ha vært skjult bak Jorden. Måneformørkelsen går mot slutten.
Illustrasjon: Knut Jørgen Røed Ødegaard

OBSERVASJONER

Totale måneformørkelser kan sees helt uten hjelpemidler. Som regel blir Månen synlig også under totaliteten. Opplevelsen kan bli flottere dersom man er på et mørkt sted uten kunstig belysning. Under totaliteten blir himmelen betydelig mørkere og det blir mulig å se lyssvake objekter som ellers drukner i lyset fra fullmånen. Mot slutten av formørkelsen er himmelen uansett lys fordi det lysner av dag.

Selv om alle deler av formørkelsen er fantastiske flotte å se selv bare med øynene, gjør en kikkert det mulig å følge formørkelsen i enda større detalj og å se hvordan landskapstrekkene på Månen blir formørket.

Under de delvise fasene har vi en unik mulighet for å se at Jorden er rund! Det er meget tydelig å se at jordskyggen er buet.

I Sør-Norge står Solen opp under siste del av totaliteten. I 10-15 minutter kan det derfor være mulig å se både den totalt formørkede Månen og Solen. Atmosfæren over oss er litt med på å sette sitt preg på formørkelsen. Det er sjelden vi kan se både Månen og Solen under en måneformørkelse.

GUIDE TIL Å OPPLEVE DENNE FORMØRKELSEN

Det er laget en DVD ( Himmelbegivenheter i Norge 2010-2015) som forklarer hvordan måneformørkelser og solformørkelser oppstår og som viser hvordan disse arter seg fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen.

Det er også laget et spesialhefte ( Himmelbegivenheter i Norge 2010-2015) som beskriver fenomenene, gir observasjonsråd og ikke minst har tabeller for lokale forhold.

SPESIELT FOR DENNE FORMØRKELSEN

I Sør-Norge går Solen ned mens den formørkede Månen står opp. Det betyr at de som har tilstrekkelig god horisont mot nordøst og sydvest kan oppleve å se både Solen og Månen samtidig! Da befinner vi oss i mellom og det er «vi» (altså Jorden) som skygger. Atmosfæren rett over oss er med på å farge Månen under formørkelsen.

 

Formørkelsen 15. juni 2011: Begynnelsen av den delvise fasen var uvanlig oransje/rødlig. Det kan lett sees at jordskyggen er krum.
Foto: Trym Norman Sannes

Pressemelding fra NASA om den superstore formørkelsen

Multimediaforklaring på måneformørkelser fra Viten.no:

NY FILM!
Vårt magiske univers

Det mest fantastiske billedmaterialet fra rommet presentert på norsk og ledsaget av majestetisk musikk. Klikk over for info og utdrag. Spesiell pakke med 3 filmer

Universet – en spektakulær reise i kosmos

Stor, norsk film om fenomenene i verdensrommet, asteroider, solformørkelser, meteoritter.

Solformørkelsesbriller til begivenhetene

Nå er det på tide å skaffe seg solformørkelsesbriller for å få oppleve store solflekker og Venus-passasjen! Mer informasjon om briller og solteleskop

Norsk DVD om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Den beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om filmen

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bidler, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske DVD-er, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no. Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no