Begivenhetene Astronyheter Venuspassasjen 2012 Venuspassasjen i 2004 English Chinese Deutsch Español

Du er her: Guide til å se måneformørkelsen 10. desember 2011

Guide til å se måneformørkelsen 10. desember 2011


Lørdag 10. desember på ettermiddagen opplever hele Norge en total måneformørkelse. Her kan du finne ut hvordan den kan observeres.

 

Totale måneformørkelser kan være meget vakre!
Foto: Arne Danielsen /astronomi.no

OBSERVASJONSRÅD

Totaliteten begynner kl. 15.06, akkurat mens Solen er i ferd med å gå ned i sydvest sett fra store deler av Sør-Norge. Samtidig er Månen i ferd med å stå opp i nordøst. Det gjelder derfor å ha friest mulig sikt i den retningen. Til gjengjeld vil den lave høyden gjøre formørkelsen til et spesielt vakkert og imponerende skue. Merk at den delvise fasen etter totaliteten også vil være meget iøynefallende og flott å følge med på. Da kan vi samtidig se at Jorden er rund fordi Månen gradvis glir ut av Jordens runde skygge og vi ser den buede formen over måneskiven. Totaliteten slutter kl. 15.57, etter 51 minutter, den delvise fasen varer frem til kl. 17.18.

I Sør-Norge er himmelen nokså lys i begynnelsen av formørkelsen og denne kan derfor være vanskelig å se. Etter hvert som det mørkner vil det bli lettere å se den totalt formørkede Månen og de etterfølgende delvise fasene vil bli spektakulære. Siden Månen står lavt på himmelen vil den og formørkelsen virke ekstra imponerende.

Rådene er: Finn enten åpne områder med fri sikt mot nordøst eller åser med fri sikt i samme retning.

I Oslo står øvre del av Månen opp kl. 14.55. Spesielt gunstige steder er åsene i utkanten av byen, slik som området Nordberg, Tåsen, Rikshospitalet, Gaustad, deler av Holmenkollen etc. Ved totalitetens slutt er månehøyden drøyt tre og en halv grad (syv ganger Månens diameter på himmelen). Ved slutt av delvis fase er høyden nesten 12 grader. Det betyr at de siste fasene av formørkelsen blir synlig fra de fleste steder.

I Stavanger står Månen opp fra kl. 15.27. Ved totalitetens slutt er månehøyden en drøy grad og ved slutten av den delvise fasen nesten 10 grader. På Jæren, rundt Stavanger og eller i ytre deler av Rogaland er det mange områder som er gunstige for å se denne begivenheten. Det betyr at de siste fasene av formørkelsen blir synlig fra store områder.

I Bergen står Månen opp fra kl. 15.14 og ved totalitetens slutt er månehøyden drøyt 2 grader (4 månediametre). Man skulle tro at forholdene er ugunstige på grunn Bergens berømte fjell som generelt ligger i feil retning i denne sammenhengen. Men det er områder som er bedre enn andre. Ulriken ligger svært godt til. Et annet tips er Løvstakken og Lyderhorn selv om disse toppene ikke er så tilgjengelige som Ulriken. Utover mot Flesland (og åser i andre retninger) er også sikten upåklagelig! Månens høyde i det den delvise fasen slutter kl. 17.18 er 9,5 grader.

I Trondheim er månehøyden ved begynnelsen av totaliteten nesten 2 grader. Månen står opp fra kl. 14.10 og den siste halvdelen av den delvise fasen er derfor synlig fra steder med bra horisont i nordøstlig retning. I det den delvise fasen slutter kl. 17.18 står Månen 13 grader høyt og vil være synlig fra de fleste steder.

I Bodø, Tromsø og resten av Nord-Norge er Månen oppe under både de delvise fasene og totaliteten, men i sørlige deler står Månen noe lavt i begynnelsen av den innledende delvise fasen. Formørkelsen er derfor veldig bra synlig fra Nord-Norge og fra Spitsbergen.

Det er for øvrig viktig å merke seg at måneformørkelser finner sted til samme tid over hele jordkloden. Dette gjelder ikke solformørkelser. Der beveger skyggen seg langs et belte bortover jordoverflaten i flere timer.

DVD-en “Himmelbegivenheter i Norge 2010-2015” beskriver de store himmelbegivenhetene i Norge fra sist vinter og frem til den totale solformørkelsen på Svalbard i 2015. Spilletiden er en time og filmen er delt inn med et kapittel for hver begivenhet.

Filmen forklarer hvorfor og hvordan formørkelser oppstår, viser hvordan de vil arte seg fra ulike steder i Norge og fra verdensrommet. Sett fra Månen er en total måneformørkelse en total solformørkelse og jordatmosfæren lyser rundt jordkloden som en tynn, rød ring. Det er denne som gir farge til den formørkede Månen. Tilsvarende forklares solformørkelser, den historiske Venus-passasjen om et år og altså høydepunktet - kjempeformørkelsen i 2015. Mer om filmen her.

Heftet “Himmelbegivenheter i Norge 2010-2015” beskriver også himmelbegivenhetene og forklarer hvor og når disse kan oppleves.

Måneformørkelsen sett fra Oslo midtveis i totaliteten.
Illustrasjon: Knut Jørgen Røed Ødegaard

HVILKEN FARGE FÅR MÅNEN DENNE GANGEN?

Fargen på måneformørkelser avhenger av forholdene i atmosfæren.

Den siste tiden har det vært lite vulkansk aktivitet på Jorden og dersom værforholdene ligger til rette for det, kan denne formørkelsen bli forholdsvis lys og fint burgunderrød.

Måneformørkelsen sett fra Oslo midtveis i totaliteten.
Illustrasjon: Knut Jørgen Røed Ødegaard

NY FILM!
Vårt magiske univers

Det mest fantastiske billedmaterialet fra rommet presentert på norsk og ledsaget av majestetisk musikk. Klikk over for info og utdrag. Spesiell pakke med 3 filmer

Universet – en spektakulær reise i kosmos

Stor, norsk film om fenomenene i verdensrommet, asteroider, solformørkelser, meteoritter.

Solformørkelsesbriller til begivenhetene

Nå er det på tide å skaffe seg solformørkelsesbriller for å få oppleve store solflekker og Venus-passasjen! Mer informasjon om briller og solteleskop

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bilder, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske filmer om rommet, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard, Postboks 1029 Blindern, 0315 OsloTlf: 992 77 172 E-post: knutjo@astro.uio.no