Begivenhetene Astronyheter Venuspassasjen 2012 Venuspassasjen i 2004 English

Du er her: Verdenshistorisk begivenhet

Verdenshistorisk begivenhet


Siden planetene Merkur og Venus går i baner innenfor Jorden, vil de en gang i blant passere mellom Solen og Jorden. En meget sjelden gang kan planetene linjere seg opp slik at Merkur eller Venus sett fra Jorden passerer foran solskiven. Dette kalles på norsk en passasje (engelsk "transit").

Venuspassasjer er ekstremt sjeldne - sist gang var i 1882 og 2004 - og det har bare vært 6 Venuspassasjer etter at teleskopet ble oppfunnet i 1610. I Norge var fenomenet sist gang synlig i 1769 og 2004!

VERDENSHISTORISK BEGIVENHET
Den 6. juni 2012 kl. 00.04 begynner en himmelbegivenhet av historiske dimensjoner. Forrige gang nordmenn kunne se Venus passere over solskiven var i 2004 og 1769. I 1769 ble Norge satt virkelig på kartet, Australia og New Zealand ble utforsket og det aller første internasjonale forskningssamarbeid var et faktum. Selv reglene for krig kan kanskje tilbakeføres til denne Venus-passasjen! Les mer.

PRIKKEN SOM FORANDRET VÅRT SYN PÅ VERDEN
Merkur - og Venus-passasjer har forandret vårt syn på verden og verdensrommet dimensjoner. Spesielt Venus-passasjer har enorm kulturhistorisk betydning. Les mer.

HVORDAN FORUTSIES VENUS-PASSASJER?
For å kunne forutsi Venus-passasjer med stor nøyaktighet er det nødvendig å bruke avanserte regneprogrammer, og mye matematikk. Passasjene forekommer imidlertid så regelmessig at vi kan få ganske gode forutsigelser ved å se på statistikk. Les mer.

JORDENS OG VENUS' RELATIVE AVSTANDER TIL SOLEN
Det var først med Venus-passasjen i 1769 astronomene klarte å bestemme en noenlunde nøyaktig absolutt avstand til Solen. Men de relative avstandene til flere objekter i Solsystemet var allerede godt kjent. I 1543 utgav Nicholas Copernicus et verk som beskrev vårt nære verdensrom og som inneholdt en bestemmelse av de relative avstandene mellom Jorden og Solen og mellom Venus og Solen. Les mer.

KEPLERS LOVER BESKRIVER PLANETENES BEVEGELSER
I hundrevis av år studerte astronomene planetenes bevegelser stadig mer inngående. Men å beskrive bevegelsene matematisk var ikke så lett. Vi ser planetene projisert inn på himmelplanet og kan se hvordan de flytter seg mellom stjernene. Men hvordan planetene beveger seg i rommet, fra oss og mot oss, er ikke så lett å observere. Les mer.

BILDER AV VENUS-PASSASJEN I 1882
Ekstremt sjeldne bilder: Her ser du omtrent de eneste bildene som finnes av en Venus-passasje! Bilder fra passasjen i 1874, da våte bromiodidplater ble benyttet, har ikke overlevd. I 1882 var imidlertid tørre plater tilgjengelige. Les mer.

BESTILL SOLFORMØRKELSESBRILLER!
For å kunne observere Solen og fenomener på den på en trygg måte er det veldig lurt å ha solformørkelsesbriller. Du kan kjøpe slike spesialbriller her. Med brillene kan du blant annet se gigantiske solflekker og den unike Venuspassasjen 6. juni 2012! Du vil få se noe som aldri mer vil kunne sees i vår tid!

Sitater

De fire Venus-passasjene som hittil er observert har gjort et enormt inntrykk på de heldige som fikk oppleve dem. Noen sitater fra dem kan gi et visst inntrykk av dette:

Sir Robert Staywell Ball, 1882: "The intrinsic interest of the Phenomenon, its rarity, the fulfillment of the prediction, the noble problem which the transit of Venus helps us to solve, are all present to our thoughts when we look at this pleasing picture, a repetition of which will not occur again until the flowers are blooming in the June of 2004."

Jeremiah Hoorocks, en av to personer som opplevde passasjen i 1639: "Contemplate this most extraordinary phenomenon, never in our time to be seen again!"

William Crabtree, som også så passasjen i 1639: "I beseech you, therefore, with all my strength, to attend to it diligently with a telescope and to make whatever observation you can..."

NY ASTROFILM!
Vårt magiske univers

Det mest fantastiske billedmaterialet fra rommet presentert på norsk og ledsaget av majestetisk musikk. Klikk over for info og utdrag. Spesiell pakke med 3 filmer

Universet – en spektakulær reise i kosmos

Stor, norsk film om fenomenene i verdensrommet, asteroider, solformørkelser, meteoritter.

Solformørkelsesbriller til begivenhetene

Nå er det på tide å skaffe seg solformørkelsesbriller for å få oppleve Venus-passasjen og store solflekker! Mer informasjon om briller og solteleskop

Norsk DVD om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

DVD-en beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om filmen

Spesialhefte om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Heftet beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om heftet

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bilder, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske DVD-er, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard, Postboks 1029 Blindern, 0315 OsloTlf: 992 77 172 E-post: knutjo@astro.uio.no