Forsiden Stjernereiser Exoplaneter Liv i rommet Meteoritter Himmelbegivenheter Solsystemet Romvirksomhet
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss


Pentagons UAP-rapport verken bekrefter eller utelukker besøk utenfra


10.06.21: En forhåndsomtale i New York Times basert på uttalelser fra anonyme senioroffiserer som er kjent med innholdet, sier at man ikke har funnet ut hva filmene viser, at de ikke kan knyttes til besøk fra andre kloder, og at de fleste tilfellene ikke er forårsaket av avansert amerikansk teknologi. Rapporten, som også skal inneholde et hemmeligstemplet tillegg, kan bli levert kongressen når som helst nå, og vil bli den største regjeringsbaserte rapporten over Unidentified Aerial Phenomena (UAP) som noen gang er offentliggjort. Men uansett hva som blir den endelige konklusjonen, har det helt klart skjedd et kulturskifte i debatten om observasjoner av ukjente objekter/fenomen.

av Anne Mette Sannes

 

Twitter-melding:

Bildet er tatt av et uidentifisert flyvende objekt over Atlanterhavet i 2018 og skal komme fra en rapport utstedt av den amerikanske regjeringens UAP-team, den delen som har kommet i stedet for Pentagons hemmelige UFO-program.
Foto: Emre_Ozy/navypilot


Nyheten om møter med uidentifiserte flyvende objekter (UFOs) slapp ut i 2017 da New York Times og Politico skrev at marinepiloter med jevne mellomrom fikk øye på underlige objekter som utførte manøvre som var langt mer avansert enn hva deres egne fly kunne prestere.

I 2007 opprettet det amerikanske militæret et hemmelig program for å etterforske uforklarlige observasjoner. Programmet ble lagt ned i 2012, men ble ikke offentlig kjent før i 2017 og førte til at kongressen ba Pentagon om å produsere en rapport på disse såkalte UAPs (Unidentified Aerial Phenomena).


Observasjoner gjort av jagerpiloter

Faktum er at jagerpiloter melder at de ofte opplever uforklarlige fenomen i luften, men siden de ser annerledes ut enn hva man ville forvente dersom de var laget av andre nasjoner, har flere av pilotene uttalt at de slår de seg til ro med at de daglig blir iakttatt. I miljøet snakker man om tre forklaringer: hemmelig amerikansk teknologi, spionasje, eller objekter som stammer fra utenomjordisk liv.

Det amerikanske militæret anser det som en klar trussel at man ikke er i stand til å identifisere objekter, og flere senatorer ønsker nå en ordning med systematisk rapportering av observasjoner som muligens enkelt lar seg forklare eller ikke. Men det amerikanske forsvaret bruker bevisst ikke begrepet UFO (Unidentified Flying Object), som er et noe mer stigmatisert begrep. Istedet brukes begrepet UAP (Unidentified Aerial Phenomena) som betyr uidentifiserte fenomen i luften.

Se Pentagons tre UFO-filmer tatt av amerikanske marinepiloter:Uidentifiserte objekter/fenomen tatt av amerikanske marinepiloter
0Film: CNBC Television


Hør amerikanske marinepiloter snakke om hva de har observert:Amerikanske marinepiloter beskriver møter med uidentifiserte objekter/fenomen
Film: 60 minutes


Når kommer den endelige rapporten, og blir hele rapporten offentliggjort?

Krisepakken som president Trump signerte i desember i fjor inneholdt også en godt kamuflert ordre til det militære og til etteretningen hvor de ble gitt en frist på 180 dager til å fremlegge for kongressen hva slags kunnskap de har om disse fenomenene. Rapporten skal signeres både av etteretningssjefen og forsvarssjefen og overrekkes senatet.

Pentagon skal etter planen levere rapporten «Unidentified Aerial Phenomena» til kongressen rundt 25. juni, men ifølge Washington Post er det ikke utenkelig at den blir forsinket siden dette har skjedd med lignende frister fra kongressen tidligere. Det er heller ikke klart hvor lang tid det vil ta fra senatet mottar rapporten til den blir gjort offentlig.

3. juni ga New York Times en kort forhåndsomtale av rapporten basert på uttalelser fra anonyme senioroffiserer som var kjent med innholdet, og som sier at man ikke har funnet ut hva filmene/bildene viser og heller ikke bevis for noe som kan linkes til utenomjordisk besøk til tross for 120 tilfeller de siste 20 årene. I omtalen skrives det videre at de fleste tilfellene og objektenes overraskende manøvre ikke er forårsaket av avansert amerikansk teknologi, samt at rapporten også inneholder et hemmeligstemplet tillegg som må sies å være uheldig siden mange vil velge å tolke det dithen at myndighetene bevisst skjuler sannheten.Videoen tar for seg flere UFO spørsmål i forkant av Pentagonrapporten
Film: Today


Tidligere presidenters holdning til besøk utenfra

Tidligere amerikanske presidenter har ofte blitt spurt om deres holdning til hvorvidt Jorden har hatt besøk av utenomjordiske farkoster, og Jimmy Carter (USAs president 1977–81) har alltid vært åpen på at han og flere andre observerte noe de ikke kunne forklare ved Leary, Georgia en natt i 1969. Observasjonen ble gjort i forkant av et foredrag han skulle holde for en lokal Lions Club, og han forklarte senere at han ikke der og da tenkte at det han observerte var av utenomjordisk opprinnelse.Jimmy Carter har alltid vært åpen på at han observerte en UFO i Georgia, USA mens han var guvernør på slutten av 60-tallet
Film: Science Channel


Bill Clinton (USAs president 1993–2001) diskuterte temaet på «Jimmy Kimmel Live» og forklarte at han, kort etter at han ble president, sørget for å få undersøkt militærbasesen Area 51 i Nevada hvor det har blitt hevdet at amerikanske myndigheter holder utenomjordiske vesener skjult. Det ble konkludert med at det ikke var tilfelle, men Clinton sa videre at han ikke ville blitt overrasket dersom Jorden fikk besøk.

Klikk her for å se intervjuet med Bill Clinton


Tidligere president Barack Obama deltok i midten av mai på “The Late Show» med James Corden på CBS og innrømmet at den amerikanske regjeringen ikke har klart å forklare filmene av uidentiserte fenomen i luften. Det er både hvordan objektene beveger seg og hva slags fremdriftsmiddel som benyttes som ikke kan forklares, og det spekuleres i om gjenstandene kan være droner det ikke kan opprettes kontakt med:

"What is true, and I'm actually being serious here, is that there is footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they move, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. And so I think that people still take it seriously, trying to investigate and figure out what that is."

Obamas kommentarer har gitt legitimitet til et økende antallet rapporter, og til at den amerikanske regjeringen har valgt å gi temaet meget høy prioritet.Barack Obama uttaler seg om uidentifiserte objekter/fenomen
Film: NowThisNews


President Joe Bidens kommentar til den kommende rapporten

Mot slutten av en felles nyhetskonfereranse med den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in i Det hvite hus 22. mai, ble Joe Biden spurt om en kommentar til sin tideligere sjef Obamas uttalelse om Unidentified Aerial Phenomena. Biden smilte og svarte at man kanskje burde spørre Obama på nytt før han takket for seg og forsvant så raskt at han glemte å fjerne oversettelsesøreproppen.

Konspirasjonsteoretikere mener selvagt at Biden er kjent med at aliens besøker Jorden og holder dette tett for brystet, men det kan fremstås som uheldig at Biden uttaler seg på denne måten så lenge det faktisk skal leveres en seriøs rapport på det som er observert og som har stor sikkerhetsmessig betyding. Ikke minst fordi det nå skal lages en ordning med systematisk rapportering av observasjoner slik at nåværende og fremtidige observasjoner kanskje enkelt lar seg forklare. I tillegg finnes en komite i FN – FNs Committee of Outer Space (COPUOS) – som skal stå i første rekke og forsøke å kommunisere med de fremmede dersom vi en dag skulle få besøk, som igjen er et tegn på at dette er noe som også FN tar seriøst.Joe Biden smiler av UFO-spørsmålet
Film: NBC News


Hvilken betydning vil rapporten få?

Det er viktig for både myndigheter og andre å få kunnskap om hvorvidt de nevnte observasjonene enkelt kan forklares, ikke minst vil det være av stor verdi for amerikanske myndigheter å få svar på om tilfellene utgjør en trussel mot USA dersom et viser seg at andre nasjoner har utviklet langt mer avansert teknologi.

Dersom for eksempel Kina har utviklet avansert droneteknologi, vil rapporten ha enormt stor verdi i seg selv, selv om det ikke skulle finnes bevis for at noen av observasjonene har opprinnelse i noe utenfor vårt solsystem. Kanskje dreier det seg om hemmelige prosjekt (i følge den nevnte forhåndomtalen skal dette være tilfelle, med mindre man kan tenke at dette inngår i den hemmeligstemplede delen av rapporten) som nå legges frem, og som forklarer det hele selv om det virker som et problem å kunne forklare at fartøy/objekter beveger seg med ekstreme hastigheter og utfører manøvre med g-krefter som ville ødelagt oss jordboere.

Men uansett bør det være helt stuerent å forsøke å forklare hva som svært ofte observeres. Det kan vise seg å være så enkelt som feilkalibrerte instrumenter eller kamerafeil – med andre ord; feil med tekonologien. Eller er det flyverne som gjør noe galt? I så fall har det ingen ting med fremmede å gjøre. Droner som observeres i forbudte soner er uansett er problem og kan bli et tema for konflikt, og det er derfor viktig å få kunnskap om hvordan disse kan identifiseres og deretter sørge for at de fjernes.

Ifølge skeptiker-science fiction-forfatter Mick West, må man sørge for at flyverne er i stand til å identifisere slike ting, og dersom pilotene gjør feil, må vi finne ut hvorfor det skjer. Han mener det er uheldig at talsmenn for besøk utenfra umiddelbart konluderer med at uidentifiserte fenomen/objekter knyttes til fremmede sivilisasjoner, mens de ganske enkelt kun er «uidentifiserte». Dette medfører mye medioppmerksomhet som tilslutt legger press på at politikerne må gjøre noe. West håper den kommende rapporten representerer meninger til seriøse personer som endelig vil klargjøre hva det dreier seg om – eller ikke dreier seg om:

“I expect much discussion and information about the real issues of unidentified flying object, but I do not anticipate it will have much that will please the UFO enthusiasts”.

Den britisk-amerikanske science fiction-forfatteren Mick West er grunnlegger at websidene Contrail Science og Metabunk og er blant annet ekspert på konspirasjonsteorier.
Foto: Wikipedia


Ravi Kumar Kopparapu, forsker ved NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland, har inntatt en «vent og se» holdning til den kommende rapporten og mener at filmene som er vist bare er en liten del av det store bildet med vitenskapelige studier av UAPs i USA, og at man må se det hele samlet. Han sier videre at dette ikke bare dreier seg om observasjoner som er begrenset til USA eller amerikanske forsvarsssttyrker, at det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner når rapporten er blitt offisiell, og at den vil bli til stor hjelp for forskere og eksperter i videre vurderinger. I motsatt fall vil det alltid oppstå konspirasjonteorier som vil være til hinder for en grundig etterforskning av UAPs. Kopparapu mener det viktigste er at man innehar et åpent sinn om temaet siden dette helt klart representerer et vitenskapelig problem som fortjener seriøs oppmerksomhet.

Harwardprofessor og astrofysiker Avi Loeb mener at betydningen rapporten vil få, avhenger av bevisene som legges frem. Han mener også at fokuset på tidligere rapporter er villedende, og at men istedet for å fokusere på tidligere rapporter og gammel tekologi observert av folk uten vitenskapelig ekspertise istedet bør sette ut opptaksinstrumenter som kamera og sensorer på de observerte stedene og søke etter uvanlige signaler. Loeb er også forfatter av boken Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth basert på hendelsen i 2017 da vårt solsystem fikk besøk av det interstellare objektet ‘Oumuamua.

Kunstnerisk fremstilling av det interstellare objektet 1I/2017 U1 (‘Oumuamua) mens det beveget seg gjennom Solsystemet etter oppdagelsen i oktober 2017. Objektet er opptil 10 ganger lenger enn det er bredt, noe som er ulikt alle andre objekter som er observert i vårt solsystem.
Illustrasjon: European Southern Observatory / M. KornmesserAstrofysiker Avi Loen mener vi har hatt besøk av fremmede
Film: KTLA 5

Avi Loemb mener ‘Oumuamua var et lysseil fra et annet solsystem
Illustrasjon: Breakthrough Initiatives


For William Hartmann, en pensjonert seniorforsker ved Planetary Science Institute i Tucson, Arizona, fotorådgiver og medforfatter av rapporten Scientific Study of Unidentified Flying Objects, er den kommende rapporten en påminnelse om denne tidligere rapporten, hvor ingen av bildebevisene kunne forklare noe spesielt om de fenomenen som var blitt observert.

Hartmann sier videre at dersom man tror det kan være falske bilder/filmer i materiale som gåes gjennom, er det svært vanskelig å fastslå hvilke som er bevis for besøk utenfra og legger til at han ikke blir virkelig interessert før han ser flere klare bilder fra vitner som ikke kjenner hverandre, at bildene er tatt fra ulike steder og at de er tatt fra flere vinkler. Han sier også at han, som følge av sin tidligere deltakelse i Condon-komitten, ikke klarer å frigjøre seg fra ideen om at det kan være elektromagnetiske fenomen i atmosfæren som vi fortsatt ikke forstår.

Sarah Scoles, forfatter av den nylig publiserte boken They are Already Here: UFO Culture and Why We See Saucers, mener at rapporten ikke vil bli den åpenbaringen mange hadde håpet, men at upartisk analyse vil kunne kaste lys over hvor ofte disse observasjonene gjøres, likehetstrekk og kanskje også identifisere hva som har blitt observert. Hun mener også det er er problem at forskning på UFO/UAP ikke er like streng som tradisjonell, vitenskapelig forskning.

Helt nytt at høytstående tjenestemenn står frem

Siden de to journalistene i New York Times avslørte at Pentagon hadde holdt på med et skjult UFO-program i en tiårsperiode, har det skjedd et kulturelt skifte når det gjelder den tidligere holdingen til temaet hvor alle som sto frem, risikerte å bli latterliggjort. Det er derfor helt nytt at flere tjenstemenn på høyt nivå i den senere tid har stått frem – uten verken skamfølelse eller føle at de må unnskylde seg – og uttalt at de er forvirret over de mange observasjonene. I juli i fjor sto senatoren Marco Rubio, tidligere styreleder i etteretningskomiteen frem og snakket med CBS News om mystiske flyvende objekter i forbudte flyområder:

“We don’t know what it is,” and it isn’t ours.”

I et videointervju med økonom Tyler Cowen i desember i fjor, innrømmet tidligere CIA-direktør John Brennan at han ikke helt visste hva han skulle mene:

“Some of the phenomena we’re going to be seeing continues to be unexplained and might, in fact, be some type of phenomenon that is the result of something that we don’t yet understand and that could involve some type of activity that some might say constitutes a different form of life.”

I fjor sommer snakket også viseforsvarsminister David Norquist om Unidentified Aerial Phenomena, og i et nylig intervju med Fox News understreket tidligere leder for nasjonal etteretning at temaet ikke ble tatt lett på:

“When we talk about sightings,” he said, “we are talking about objects that have been seen by Navy or Air Force pilots, or have been picked up by satellite imagery, that frankly engage in actions that are difficult to explain, movements that are hard to replicate, that we don’t have the technology for, or are travelling at speeds that exceed the sound barrier without a sonic boom.”

Hør en tidigere Pentagontalsmann diskutere UFO-observasjoner i Canada og USA:Tidligere Pentagon-talsmann Chris Mellon snakker om observasjoner av uidetifiserte fyvende objekter
Film: CTV News


Klikk på “Liker” og få melding når nye saker legges ut!


MER INFORMASJON

nymag.com: What Can We Expect From the Pentagon’s UFO Report?

newyorker.com: How the Pentagon started taking U.F.O.S seriously

scientificamerican: Experts Weigh In on Pentagon UFO Report

bbc.com: US military UFO report 'does not confirm or rule out alien activity'

astroevents.no: ‘Oumuamua – et lysseil fra et annet solsystem?

astroevents.no: Solsystemets første interstellare gjest forbløffer forskerne

astroevents.no: Historisk søk etter jordlignende planeter rundt nærmeste stjernesystem

astroevents.no: Å surfe på en supernova

Stjernehimmelen


Hva kan du se på himmelen?

Følg med på planeter, stjerner og månefaser samt spennende fenomener som f.eks. nordlys, perlemorskyer, lysende nattskyer m.m.
Les mer

Astroshow og foredrag

Våre astroshow sett av over 75 000!

Astroshowet Out of Space

Foredrag om verdensrommet!

Forestillinger for skoleelever

Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Av science fiction-forfatter Anne Mette Sannes
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info

Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no