Begivenhetene Astronyheter Venuspassasjen 2012 Venuspassasjen i 2004 English

Du er her: JORDENS OG VENUS' RELATIVE AVSTANDER TIL SOLEN

JORDENS OG VENUS' RELATIVE AVSTANDER TIL SOLEN


Det var først med Venus-passasjen i 1769 astronomene klarte å bestemme en noenlunde nøyaktig absolutt avstand til Solen. Men de relative avstandene til flere objekter i Solsystemet var allerede godt kjent.

 

Nicholas Copernicus (1473-1543) forstod at planetene, inkludert Jorden, går i baner rundt Solen og at Jorden dermed ikke er noe sentrum i Universet. I 1543 utgav han et verk som beskrev vårt nære verdensrom og som inneholdt en bestemmelse av de relative avstandene mellom Jorden og Solen og mellom Venus og Solen.

Slik regnet han ut dette:

Banene til Venus og Jorden.
D er sentrum i banen til Venus. C er sentrum i banen til Jorden. Ved F er "aftenstjernen" Venus synlig fra Jorden som er i punkt B. Ved E er "morgenstjernen" Venus synlig fra Jorden som er i punkt A
Illustrasjon: astronomi.no

Copernicus (ofte skrevet Kopernicus på norsk) brukte de følgende observerte største vinkelavstandene fra Solen (etter antikkens observasjoner!):

Vinkel DBF = 47,3 grader, vinkel DAE = 44,8 grader.
Heretter trenger vi å bruke den trigonometriske funksjonen sinus.
Dermed er BD=DF/sin 47,3 og AD=DE/sin 44,8 der DE=DR=radien i banen til Venus.
Radien i jordbanen AC er halvparten av BD+AD.
Dermed må AC/DE=1/2 [ (1/sin 47,3) + (1/sin 44,8) ]
Følgelig er DE/AC=0,7196 som er verdien Copernicus fant for forholdet mellom radiene i banene til Venus og til Jorden.

MER INFORMASJON

Norsk hovedside om Venus-passasjen

NY FILM!
Vårt magiske univers

Det mest fantastiske billedmaterialet fra rommet presentert på norsk og ledsaget av majestetisk musikk. Klikk over for info og utdrag. Spesiell pakke med 3 filmer

Universet – en spektakulær reise i kosmos

Stor, norsk film om fenomenene i verdensrommet, asteroider, solformørkelser, meteoritter.

Solformørkelsesbriller til begivenhetene

Nå er det på tide å skaffe seg solformørkelsesbriller for å få oppleve store solflekker og Venus-passasjen! Mer informasjon om briller og solteleskop

Norsk DVD om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Den beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om filmen

Spesialhefte om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Heftet beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om heftet

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bidler, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske DVD-er, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no. Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no