Begivenhetene Astronyheter Venuspassasjen 2012 Venuspassasjen i 2004 English Facebook

Du er her: Skolesider

Skolesider


Hvordan måler vi avstandene i verdensrommet? Venus-passasjen ble i sin tid brukt til å måle dimensjonene. Her finner du ut hvordan!

 

Nedenfor gir vi to praktiske oppgaver som vi håper skoler og andre benytter sjansen til å gjøre. Den ene oppgaven kan gjøres når som helst, og går ut på å måle hvor stor Jorden er. Den andre oppgaven kan vi bare gjøre 6. juni 2012: Måling av avstandene i rommet!

Oppgavene vil gi et innblikk i den enestående innsatsen som gjorde at vi fant ut avstandene i verdensrommet. De er laget så enkle som mulig, med lite krav til matematisk kunnskap. For spesielt interesserte finnes det lenker til en mengde bakgrunnsstoff lenger ned på denne siden.

Gjennom oppgavene vil elevene lære om verdensrommet og størrelsene og avstandene til objektene i verdensrommet på en unik måte. Vi håper alle benytter anledningen, for vi får ikke flere sjanser i vår levetid!

Beregningene er avhengige av at du sammenlikner målingene dine med målinger som er tatt fra et annet sted på jordkloden. Derfor er det viktig å melde seg på til målingene allerede nå. Se lenke for "Påmelding" under henholdsvis oppgave 1 og 2.

Nederst på siden finner du også en oppgave som handler om bevegelser og kollisjoner i Solsystemet. Eksperimenter med dramatiske nedslag på Jorden og andre steder i Solsystemet!

Oppgavene og informasjonen bygger på aktiviteter på astronomi.no i forbindelse med Venus-passasjen i 2004 og er skrevet av Knut Jørgen Røed Ødegaard (særlig oppgave 1) og Trond Erik Hillestad (særlig oppgave 2).


Solformørkelsesbriller etc. til skolene: La elevene få oppleve passasjen!

Aktiviteter med og for skolene på Facebook

OPPGAVE 1: SLIK MÅLER DU JORDENS OMKRETS

MÅL JORDENS OMKRETS
Bli med og mål Jordens omkrets sammen med andre skoler eller grupper. Her finner du nødvendig informasjon og påmeldingsskjema.

Les mer.OPPGAVE 2: SLIK MÅLER DU AVSTANDEN TIL SOLEN

METODE 1: MÅLING AV TIDSPUNKTENE FOR VENUS' INNTREDEN PÅ OG UTGANG FRA SOLSKIVEN
Denne metoden baserer seg på at tidspunktene vil være litt ulike sett fra forskjellige steder av jordkloden. Dette kan brukes til å finne Solens avstand fra Jorden.
Les mer og delta!.

METODE 2: MÅLING AV VENUS' BANE OVER SOLSKIVEN
Denne metoden baserer seg på at Venus vil følge litt forskjellige baner over solskiven, hvis passasjen observeres fra to ulike steder på jordkloden. Dette kan brukes til å finne Solens avstand fra Jorden.
Les mer og bli med på målingene!.

MER INFORMASJON / BAKGRUNNSSTOFF:

PARALLAKSE OG AVSTANDEN TIL SOLEN
Hva er parallakse, hvordan måles den og hvordan kan vi bruke den til å måle avstanden til Solen?
Les mer.

BESTEMMELSE AV SOLAVSTANDEN VED HJELP AV VENUS' BANE OVER SOLSKIVEN (METODE 2)
En Venuspassasje gir oss en helt unik mulighet for å måle avstanden til Solen. Kjenner vi den avstanden, finner vi lett de andre avstandene i Solsystemet ved hjelp av Keplers lover.
Les mer.

PLANETENES POSISJONER I FORHOLD TIL JORDEN OG SOLEN
De indre planetene i Solsystemet, Merkur og Venus, kan aldri stå særlig langt fra Solen på himmelen. Her ser du grunnen. Her får du også forklart en del andre begreper som har med planetbanene å gjøre og hvorfor Venus ikke skygger for hele Solen.
Les mer.

JORDENS OG VENUS' RELATIVE AVSTANDER TIL SOLEN
Det var først med Venus-passasjen i 1769 astronomene klarte å bestemme en noenlunde nøyaktig absolutt avstand til Solen. Men de relative avstandene til flere objekter i Solsystemet var allerede godt kjent. I 1543 utgav Nicholas Copernicus et verk som beskrev vårt nære verdensrom og som inneholdt en bestemmelse av de relative avstandene mellom Jorden og Solen og mellom Venus og Solen. Les mer.

KEPLERS LOVER BESKRIVER PLANETENES BEVEGELSER
I hundrevis av år studerte astronomene planetenes bevegelser stadig mer inngående. Men å beskrive bevegelsene matematisk var ikke så lett. Vi ser planetene projisert inn på himmelplanet og kan se hvordan de flytter seg mellom stjernene. Men hvordan planetene beveger seg i rommet, fra oss og mot oss, er ikke så lett å observere. Les mer.


AVSTANDSBEREGNINGER I KOSMOS
Med Keplers lover var de relative avstandene i Solsystemet ganske godt kjent i løpet av 1600-tallet. Det betyr at man visste hvor mye lenger det er mellom Solen og Jupiter enn mellom Solen og Jorden. Men de virkelige avstandene i kilometer var dårlig kjent. Man måtte rett og slett bestemme avstandsenheten – Den astronomiske enhet, lik avstanden mellom Jorden og Solen. Les mer.

KATASTROFEKALKULATOR: Kollisjoner i Solsystemet
Eksperimenter med nedslag på Jorden, Månen eller andre objekter i Solsystemet! Les mer.

Bruk av Galileoskopet til observasjoner av Venus-passasjen
Ved Steinar Thorvaldsen, Universitetet i Tromsø (pdf) Les mer.

MER INFORMASJON

Norsk hovedside om Venus-passasjen

NY FILM!
Vårt magiske univers

Det mest fantastiske billedmaterialet fra rommet presentert på norsk og ledsaget av majestetisk musikk. Klikk over for info og utdrag. Spesiell pakke med 3 filmer

Universet – en spektakulær reise i kosmos

Stor, norsk film om fenomenene i verdensrommet, asteroider, solformørkelser, meteoritter.

Solformørkelsesbriller til begivenhetene

Nå er det på tide å skaffe seg solformørkelsesbriller for å få oppleve store solflekker og Venus-passasjen! Mer informasjon om briller og solteleskop

Norsk DVD om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Den beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om filmen

Spesialhefte om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Heftet beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om heftet

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bidler, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske DVD-er, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard, Postboks 1029 Blindern, 0315 OsloTlf: 992 77 172 E-post: knutjo@astro.uio.no