Forsiden Stjernereiser Exoplaneter Liv i rommet Meteoritter Himmelbegivenheter Solsystemet Romvirksomhet
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss


Asteroide utslettet by i Midtøsten for 3600 år siden!


21.10.21: Et objekt enda større enn det som forårsaket den berømte Tunguska-hendelsen i 1908, tilintetgjorde i år 1650 før vår tidsregning to byer i Midtøsten. Den dramatiske hendelsen knyttes til den gammeltestamentlige historien om ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra. Oppdagelsen er en påminnelse om at selv relativt små objekter i Solsystemet, i større grad enn tidligere, kan utgjøre en trussel mot byområder.

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

 

Kunstnerisk fremstilling av eksplosjonen som hadde 1000 ganger mer styrke enn atombomben som ble sluppet over Hiroshima.
Illustrasjon: Allen West and Jennifer Rice, CC BY-ND


For omkring 3600 år siden – og uten forvarsel – opplevde de rundt 8000 innbyggerne i byen, som i våre dager kalles Tall el-Hammam, en svært dramatisk og fatal hendelse. Et objekt på rundt 100 meters størrelse som trengte inn i atmosfæren med en fart på rundt 60 000 km/t, forårsaket en ekstremt lyssterk ildkule og eksploderte med voldsom energi rundt 4 kilometer over bakken. Eksplosjonen var omtrent 1000 ganger kraftigere enn atombomben som i 1945 ble sprengt over den japanske byen Hiroshima.

Dersom noen av innbyggerne skulle ha rukket å vende blikket oppover mot fenomenet, mistet de synet øyeblikkelig. Temperaturen på bakken steg til over 2000 grader Celsius, og dermed tok klær og treverk umiddelbart fyr. Sverd, mursteiner av tørket leire og keramikk begynte å smelte, og øyeblikket etter sto hele byen i flammer.

Bare sekunder senere nådde trykkbølgen ned til bakken med lydens hastighet (1200 km/t) og smadret alle bygningene – de øverste 12 meterne på et fire-etasjers palass ble blant annet feid vekk og havnet som småbiter i neste dalføre! Ingen av innbyggerne eller dyrene deres hadde noen mulighet for å overleve.

Rundt et minutt senere nådde trykkbølgen frem til den bibelske byen Jeriko 22 kilometer lenger vest. Jerikos murer ble feid ned, og også denne byen brant ned til grunnen.

Byen som nå kalles Tall el-Hammam befinner seg rundt 11 kilometer nordøst for Dødehavet i det som i dag er landet Jordan.
Foto/illustrasjon: NASA, CC BY-ND


Dramatiske bevis

Bevisene for denne spektakulære og ytterst dramatiske forklaringen på utslettelsen av disse to byene er funnet gjennom 15 års utgravninger utført av flere hundre personer. I tillegg er det blitt gjort grundige undersøkelser av arkeologer, geologer, geokjemikere, geomorfologer (geomorfologi er vitenskapen om landformer og deres opprinnelse), mineraloger, paleobotanister, sedimentologer, leger og eksperter på kosmiske nedslag.

Under utgravningene av ruinene av byen fant arkeologene for flere år siden et mørkt, omtrent 1,5 meter tykt lag med kaotiske blandinger av kull, aske, smeltede leirsteiner og smeltet keramikk. Det var åpenbart at byen hadde blitt rammet av en intens ildstorm som gjorde at dette såkalte ødeleggelseslaget ble dannet.

Ingen ordinær brann, og heller ikke et vulkanutbrudd, jordskjelv eller en krig, kan forårsake at metall, leirsteiner og keramikk smelter. Forskerne fikk derfor mistanke om en kosmisk forklaring, og det måtte i tilfelle være noe som lignet Tunguska-hendelsen 30. juni 1908 da et objekt kom inn i atmosfæren over Sibir og eksploderte. Trykkbølgen fra den anslagsvis 10–15 megatonn sterke eksplosjonen blåste ned 2200 kvadratkilometer med skog, trolig rundt 80 millioner trær.

Takket være felles innsats fra de ovennevnte fagområdene ble det gjort oppsiktsvekkende oppdagelser da de undersøkte ødeleggelseslaget i Tall el-Hammam i detalj:

  • Forskerne fant såkalt sjokket kvarts som kun dannes ved plutselig trykk som er minst 50 000 ganger det normale atmosfæretrykket.

    Elektronmikroskop-bilder av tallrike små sprekker i sjokkede kvartskrystaller. Foto: Allen West, CC BY-ND


  • Ørsmå nanodiamanter, mindre enn virus, ble funnet blant annet i overflaten av keramikk. Dette kan skyldes at trykkbølgen og de superhøye temperaturene fra ildkulen presset karbonet i treverk og planter sammen til ørsmå diamantkrystaller!

    Nanodiamanter (midt på bildet) inne i et mikrokrater ble dannet da det ekstreme trykket og de ekstremt høye temperaturene presset sammen karbonet i treverk og planter.
    Foto: Malcolm LeCompte, CC BY-ND


  • Ødeleggelseslaget inneholder ørsmå kuler kalt sferuler som er dannet av fordampet jern samt sand som smeltet ved ca. 1590 grader. Overflaten på keramikk og glassprodukter har flekker med ørsmå korn av smeltet metall, inkludert iridium som har smeltepunkt 2466 grader, platina med smeltepunkt 1768 grader og zirkoniumsilikat med smeltepunkt 1540 grader.

Alt dette er bevis for at temperaturen i byen steg langt over temperaturen i vulkaner og langt over temperaturer krigshandlinger og ordinære bybranner kan forårsake. Tilsvarende spor er funnet på andre nedslagssteder som f.eks. i Tunguska i Sibir samt i Chicxulub-krateret i Mexico. Sistnevnte ble dannet av asteroiden som utryddet dinosaurene for 66 millioner år siden.


Et mysterium

Da alt hadde roet seg, var det ikke lenger utrygt å befinne seg i området. Derfor har det vært et mysterium hvorfor denne byen og 100 andre bosetninger forble ubefolket i flere hundre år etter ødeleggelsene. Forskerne mistenker at årsaken kan være at salt ble blåst inn over land fra Dødehavet under den dramatiske hendelsen og gjorde det umulig å dyrke noe i jorden. Uten mulighet for matproduksjon forble dalen ubefolket i opptil 600 år inntil de små nedbørsmengdene i dette ørkenklimaet endelig hadde klart å vaske saltet ut av det skrinne jordsmonnet.

30. juni 1908 ble 2200 kvm2 skog blåst ned i Sibir da en asteroide kom inn i atmosfæren med enorm fart.
Foto: Evgeny Krinov


Forklaring på Bibelens Sodoma og Gomorra?

Mange mener ødeleggelsen av disse byene faktisk beskrives i Bibelen!

Sodoma og Gomorra var to oldtidsbyer som er nevnt i Første Mosebok i Det gamle testamentet i Bibelen. Ifølge de gamle skriftene skal Jahve, som var Israels gud og den øverste guddommen i jødedommen og kristendommen, ha druknet disse byene (som skal ha befunnet seg nær Dødehavet), i svovel og ild på grunn av beboernes gudløshet og bunnløse synd.

Bibelen beskriver hvordan steiner og ild falt fra himmelen, at mer enn én by ble ødelagt, at tykk røyk steg fra brannene og at alle innbyggerne ble drept.

Dersom forklaringen stemmer, er dette den nest eldste kjente ødeleggelsen av en menneskelig bosetning som følge av et nedslag fra rommet. Det aller eldste kjente tilfellet var landsbyen Abu Hureyra i Syria som ble ødelagt for omkring 12 800 år siden. Men takket være beskrivelsene i Bibelen er ødeleggelsen av Tall el-Hammam det aller eldste tilfellet som er omtalt i skriftlige nedtegnelser.

En liten asteroide med kurs mot Jorden en gang i fremtiden.
Illustrasjon: NASA/JPL


Hva skjer når en liten asteroide treffer atmosfæren?

Små asteroider treffer atmosfæren med så voldsom hastighet at luften foran blir presset kraftig sammen og derfor svært kraftig oppvarmet. Den høye temperaturen medfører at vi fra bakken ser en stadig mer intens ildkule som forflytter seg med enorm hastighet og at overflaten på asteroiden begynner å fordampe.I 2013 eksploderte en 17-20 meter stor asteroide over den russiske byen Chelyabinsk.
Film. Youtube


Men en asteroide har så stor masse og er så kompakt at farten nesten ikke avtar selv om den kommer ned i tettere og tettere luftlag. Til slutt blir imidlertid det sammenpressede luftskjoldet foran steinen så tett at asteroiden blir knust i småbiter. Fra bakken oppleves dette som at asteroiden eksploderer, og det er i dette øyeblikket det meste at den kolossale bevegelsesenergien omdannes til lys, varme og trykkbølger.

Høyden der dette skjer avhenger blant annet av asteroidens størrelse og hastighet og hvor godt den henger sammen. I dette tilfellet var asteroiden så stor at den mangler bare 4 kilometer på å nå bakken, og konsekvensene på bakken ble derfor dramatiske.

For 40 000 år siden kom en 25-30 meter stor metall-asteroide inn i atmosfæren over Arizona-ørkenen i USA. Denne asteroiden var så kompakt at den nådde bakken i ett stykke, men hadde da så stor hastighet at den ble fullstendig pulverisert, delvis fordampet og laget et 1200 meter stort krater.

Barringer-krateret i USA.
Foto: USGS/D. Roddy


Kan skje igjen!

Takket være intens overvåking av rommet vet vi at det finnes store mengder nærjordsasteroider på størrelse med objektene som forårsaket Tunguska-hendelsen og ødeleggelsen av Tall el-Hammam. I september 2021 kjente vi til over 26 000 asteroider og rundt 100 kortperiodiske kometer som kan komme nær Jorden, men flere millioner som en gang i fremtiden komme på kollisjonskurs med vår planet, antas fortsatt å være uoppdaget.

I vår tid finnes langt større og mer befolkningsrike byer enn for 3600 år siden. En hendelse av denne størrelsesorden kan lett ødelegge en storby som New York eller London, og derfor gjøres det stor innsats både for å kartlegge potensielt farlige asteroider og for å utvikle metoder for å beskytte oss.


Klikk på “Liker” og få melding når nye saker legges ut!


MER INFORMASJON

Fagartikkel i Nature om oppdagelsen

A giant space rock demolished an ancient Middle Eastern city and everyone in it – possibly inspiring the Biblical story of Sodom

astroevents.no: Kosmiske katastrofer

astroevents.no: ESA vil bombardere asteroidemåne!

astroevents.no: Europa og USA forbereder seg til asteroidemanøver

astroevents.no: Trusler mot vår egen klode og hvordan vi kan beskytte oss

astroevents.no: Flere saker om asteroider

astroevents.no: Kjempeasteroide traff Jorden for 3,5 milliarder år siden!

astroevents.no: Smålegemer i Solsystemet – ulv i fåreklær!

astroevents.no: 3–7 meter stor asteroide ble ikke oppdaget før 6 timer etter at den passerte Jorden:

Pressemelding fra University of South Carolina


Stjernehimmelen


Hva kan du se på himmelen?

Følg med på planeter, stjerner og månefaser samt spennende fenomener som f.eks. nordlys, perlemorskyer, lysende nattskyer m.m.
Les mer

Astroshow og foredrag

Våre astroshow sett av over 75 000!

Astroshowet Out of Space

Foredrag om verdensrommet!

Forestillinger for skoleelever

Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Av science fiction-forfatter Anne Mette Sannes
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info

Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no