The events News (in Norwegian) Transit of Venus 2012 Transit of Venus 2004 English Chinese Deutsch Español

Du er her: Midnattssolformørkelse i Nord-Norge 21. mai 2012

Midnattssolformørkelse i Nord-Norge 21. mai 2012


Natt til 21. mai 2012 inntreffer den andre midnattssolformørkelsen på ett år i Nord-Norge. Dette er en ganske liten formørkelse, men den er større jo lenger mot nord man kommer. I vårt område er formørkelsen størst på Spitsbergen. Over nordlige deler av Stillehavet er dette en ringformet formørkelse.

 

Formørkelsen slik den vil fortone seg fra Longyearbyen.
Illustrasjon: Knut Jørgen Røed Ødegaard

TIDER OG LOKALE FORHOLD

Fordi formørkelsen inntreffer nattestid er det spesielt på fastlandet nødvendig med god horisont mot nord for å følge begivenheten. Selv om formørkelsen er liten, kan den bli fin å se på fra de nordligste områdene blant annet siden Solen står forholdsvis lavt.

Formørkelsen natt til 21. mai 2012.
Animasjon: Fred Espenak, NASA

Norsk DVD om verdensrommet og formørkelser

Egne spor med reportasjer fra solformørkelsene i Norge i 1954, Tyrkia i 2006, Polhavet i 2008 og Kina i 2009.

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bidler, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske DVD-er, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard, Postboks 1029 Blindern, 0315 OsloTlf: 992 77 172 E-post: knutjo@astro.uio.no