Forsiden Romvirksomhet Solsystemet Exoplaneter Liv i rommet Himmelbegivenheter Interstellare ferder
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss


Årets himmelbegivenhet: Stor solformørkelse i hele landet
25. oktober – den største på 7 år!


26.09.22: Midt på dagen tirsdag 25. oktober blir en stor og flott solformørkelse synlig fra hele Fastlands-Norge og mesteparten av Svalbard. Månen kommer til å dekke fra 44 % av soldiameteren lengst i sørvest til over 71 % lengst i nordøst, og de fleste stedene får vi oppleve den største formørkelsen siden mars 2015. Med solformørkelsesbriller eller annet trygt utstyr blir dette en virkelig spektakulær himmelbegivenhet – utvilsomt den største i 2022!

av Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard

 

JavaScript nedtellingsur til solformørkelsen 25. oktober 2022
Tid til solformørkelsen begynner i Norge:

Slik vil solformørkelsen fremstå fra de ulike landsdelene!
Klikk her for å se animasjon av formørkelsen
Illustrasjon: Sannes & Ødegaard


Formørkelsen oppstår fordi Månen sklir foran deler av solskiven sett fra Norge. Både når det gjelder størrelse og tidspunkt på døgnet kommer årets solformørkelse til å ligne en god del på formørkelsen som fant sted 10. juni 2021, men de aller fleste stedene blir den faktisk litt større og blir dermed den største solformørkelsen i vårt land siden  den store formørkelsen i mars 2015. Og som i 2021 skjer den også denne formørkelsen på et svært gunstig tidspunkt – mellom klokken 11 og 13.30!

De neste solformørkelsene vi kan oppleve fra Norge finner sted 29. mars 2025 og 12. august 2026. På Svalbard blir det også solformørkelse 8. april 2024.

Solformørkelsen 25. oktober 2022. I Norge vil størrelsen variere fra ca. 44 % lengst i sørvest til over 71 % lengst nordøst.
Illustrasjon: F. Espenak, NASAs GSFC

Formørkelsen 25. oktober oppstår ved at Månen skygger for Solen i et område som strekker seg over de nordligste delene av Europa og Asia.
Klikk her for å se en animasjon av formørkelsen 21. august 2017.
Illustrasjon: NASAs Scientific Visualization Studio


TABELL OVER LOKALE FORHOLD

Listen viser formørkelsen i Norge fra syd til nord.

Sted Første kontakt Maksimal formørkelse Siste kontakt Areal/diameter v. maks
Kristiansand 11.04 12.06 13.09 34,0 % / 45,4 %
Stavanger 11.03 12.04 13.06 32,8 % / 44,3 %
Halden 11.05 12.09 13.14 39,0 % / 50,0 %
Skien 11.04 12.07 13.12 37,1 % / 48,2 %
Oslo 11.04 12.08 13.13 39,2 % / 50,2 %
Hønefoss 11.04 12.08 13.13 39,1 % / 50,1 %
Bergen 11.02 12.03 13.06 34,5 % / 45,8 %
Lillehammer 11.04 12.08 13.13 40,5 % / 51,4 %
Ålesund 11.02 12.04 13.07 38,1 % / 49,2 %
Kristiansund 11.03 12.05 13.09 40,4 % / 51,3 %
Trondheim 11.04 12.07 13.12 43,2 % / 53,8 %
Namsos 11.04 12.08 13.13 45,4 % / 55,8 %
Mosjøen 11.05 12.09 13.15 48,2 % / 58,2 %
Bodø 11.05 12.10 13.15 50,5 % / 60,2 %
Harstad 11.07 12.13 13.17 53,3 % / 62,6 %
Tromsø 11.08 12.13 13.18 55,6 % / 64,5 %
Kirkenes 11.13 12.20 13.27 62,9 % / 70,6 %
Alta 11.10 12.16 13.32 58,6 % / 67,1 %
Vardø 11.14 12.20 13.27 63,6 % / 71,2 %
Honningsvåg 11.11 12.17 13.23 60,6 % / 68,8 %
Svea (Svalbard) 11.50 12.12 13.13 57,5 % / 66,2 %
Longyearbyen 11.39 12.12 13.13 Solen delvis oppe

Naboland:

Sted Første kontakt Maksimal formørkelse Siste kontakt Areal/diameter v. maks
Reykjavik 07.59 08.46 09.35 19,3 % / 30,7 %
Torshavn 10.00 10.54 11.50 26,1 % / 37,8 %
Stockholm 11.08 12.15 13.23 46,2 % / 56,4 %
Helsingfors 12.12 13.21 14.31 54,0 % / 63,1 %
København 11.07 12.11 13.17 35,6 % / 46,9 %

Tabellen angir lokal sommertid.
I Svea på Svalbard er formørkelsen i gang når Solen kommer over horisonten. I Longyearbyen kommer ikke hele solskiven over horisonten under formørkelsen.
Kilder: "Eclipse Predictions by Fred Espenak and Chris O'Byrne (NASA's GSFC)", Chris O'Byrne and Stephen McCann

Sett fra Jorden, beveger Månen seg foran solskiven og lager en formørkelse.
Illustrasjon: NASA/Sannes & Ødegaard


Hvorfor oppstår solformørkelser?

Månen bruker fire uker på å gå en runde rundt Jorden. Det betyr at hver fjerde uke (ved nymåne) står Solen, Månen og Jorden nesten på linje. Månens bane rundt Jorden heller med litt over 5 grader i forhold til linjen mellom Jorden og Solen, noe som betyr at Månen som regel passerer over eller under solskiven. Men en gang iblant befinner Månen seg nær punktet i banen som krysser linjen mellom oss og Solen og gjør at Månen, sett fra enkelte områder på Jorden, skygger for solskiven.

Denne bildemontasjen viser hvordan Månen passerer foran solskiven sett fra rommet. Den kullsorte måneskiven man ser under en formørkelse er erstattet med et vanlig bilde av Månen.
Foto: NASA/SDO/LRO/GSFC


Hva kan du se?

Formørkelsen begynner ved at måneskyggen treffer havområdet mellom Grønland og Island under lokal soloppgang og forflytter seg østover i raskt tempo. I Norge blir denne delvise solformørkelsen først synlig lengst vest som et lite, sort hakk i solskiven kl. 11.03. I løpet av den neste timen tiltar formørkelsen og når sitt maksimum mellom kl. 12.04 (Vestlandet) og 12.20 (Øst-Finnmark). Formørkelsen slutter idet det siste sorte «hakket» forlater solskiven litt over en time senere. Total varighet for hele fenomenet vil derfor bli over to timer!

Formørkelsen blir større jo lenger nordøst i Norge vi kommer, og aller størst blir den i Øst-Finnmark. I nesten hele landet blir formørkelsen noen prosent større enn formørkelsen 10. juni i fjor. Årets formørkelse blir derfor den største på over 7 år, og vil i dette tiåret kun bli overgått av formørkelsen som inntreffer i august 2026.

Aller størst vil formørkelsen bli i nordlige deler av Sibir (over 80 %), og lenger rekker ikke måneskyggen å bevege seg over jordoverflaten før Solen har gått ned, det har blitt natt, og formørkelsen er over.

Solen og Månen er himmelens suverent største objekter og gjør derfor at det alltid er en spektakulær opplevelse å følge fenomenet mens Månen glir over Solskiven! Artig å tenke på at de dagene i året hvor det er nymåne vil vi ikke kunne se Månen på dagtid, men fordi det oppstår en solformørkelse (Solen, Månen og Jorden står på samme linje) blir hele eller deler av Månen synlig for oss idet den passerer over solskiven! Månen røper dermed sin tilstedeværelse, men i en kullsort form som på bildet over.

Etter flere år med lav solaktivitet er denne nå tiltagende (solflekkmaksimum forventes i 2025), og det forekommer stadig flere store solflekker. Av den grunn vil det også bli en flott opplevelse å observere disse solflekkene i kombinasjon med den kullsorte måneskiven og å se hvordan Månen gradvis «spiser» opp flekkene mens den passerer over solskiven.

Sett fra Vardø, vil Månen dekke over 71 % av soldiameteren.
Illustrasjon: Sannes & Ødegaard


Sett fra Svalbard

På Svalbard finner formørkelsen sted akkurat i det mørketiden skal inntreffe, og i Longyearbyen er 25. oktober siste dagen med sol dette året. Dersom værforholdene tillater det, og man står på et sted med mest mulig fri sikt i sydlig retning, vil dette kunne bli et unikt og svært spektakulært skue!

Sett fra Longyearbyen (eller rettere et sted med fri sikt ved Longyearbyen), vil først Venus komme opp som en svært lyssterk stjernelignende flekk på sydhimmelen kl. 11.14. En knapp halvtime senere, kl. 11.39, begynner den delvis formørkede solskiven å synes. Deretter kommer mer og mer av Solen opp, men den kommer til å være delt i to av Månen!

I Longyearbyen kommer aldri hele solskiven over horisonten, men litt lenger syd, ved Sveagruva, er den over horisonten under formørkelsen.

Mer om formørkelsen sett fra Svalbard

Slik vil formørkelsen fortone seg fra et sted ved Longyearbyen og med fri sikt i sydlig retning 25. oktober kl. 12.02 – solskiven kommer til å være delt i to av Månen!
Klikk her for å se film av fenomenet sett fra Longyearbyen.
Illustrasjon: Sannes & Ødegaard


Selv om fenomenet inntreffer midt på dagen, står Solen lavere på himmelen på denne tiden av høsten. I sydlige deler av Sør-Norge kommer Solen til å stå fra 14–19 grader over horisonten i sydlig/sydøstlig retning under formørkelsen, mens solhøyden i Finnmark kun vil være 6–8 grader. I Nord-Norge er det derfor viktig å ha fri sikt i sydlig retning slik at Solen ikke blir borte bak fjell eller bygninger. Til gjengjeld kan en slik lav formørkelse bli spesielt flott å se på siden den ofte kan ses like over trær, åser, fjell etc. Siden en såpass stor del av Solen kommer til å bli formørket, kan vi (spesielt i Nord-Norge) begynne å merke at lyset dempes og at fargene kanskje blir litt blasse. Med solformørkelsesbriller eller annet trygt observasjonsutstyr vil dette utvilsomt bli årets mest spektakulære himmelfenomen!


Slik observerer du solformørkelsen

Se aldri på Solen uten tilstrekkelig beskyttelse av øynene. Her finner du ut hvordan du på en trygg måte kan følge formørkelsen mens den skrider frem. 

Bestill solformørkelsesbriller her

Solformørkelsesbriller gjør at du trygt og behagelig kan følge solformørkelsen. Du kan dessuten se store flekker som av og til dukker opp på Solen. Etter å ha vært svært lav er solaktiviteten nå økende, og den siste tiden har flere flekker vært synlig med solformørkelsesbriller.    
Foto: Mac & Alt AS


Slik kan du observere Solen på en trygg måte

  • Solformørkelsesbriller: Solformørkelsesbriller er spesielle briller som gjør at du kan se rett på Solen, men helst bare i korte stunder av gangen. For de fleste vil dette være den beste måten å følge formørkelsen på, og vil også gi en god naturopplevelse. Solformørkelsesbriller kan bestilles på astrobutikken.no.

  • Projisering: Projisering av Solen på en skjerm eller et ark med kikkert. Se ikke direkte på Solen i kikkert, heller ikke i søkekikkert! Rett inn kikkerten mot Solen (uten å se gjennom kikkerten eller søkekikkerten) og hold et hvitt ark bak den. Juster avstanden slik at solskiven blir passe stor. Juster skarpheten ved å skru på fokuseringshjulet på kikkerten.

  • Brukte solformørkelsesbriller: De som fortsatt har solformørkelsesbriller fra tidligere formørkelser kan bruke disse dersom de ikke er skadet (har riper e.l.). 

  • Hull-projektor: Lag et hull i et tykt ark og hold et annet ark et stykke (rundt en meter) unna slik at sollyset fra hullet faller på det andre arket. Se aldri direkte på Solen – du skal kikke bort fra Solen og på arket!

  • IKKE-anbefalt metode: Mørke sveisebriller og eksponert film anbefales ikke! Disse kan virke veldig mørke, men slipper ofte gjennom så mye usynlig infrarød eller UV-stråling at øynene kan skades. 

Ved å holde et hvitt ark bak en kikkert som er rettet mot Solen, får vi et stort bilde av Solen og formørkelsen. Se aldri gjennom en kikkert på Solen, og bruk en mindre linsekikkert for å unngå for sterk oppvarming inne kikkerthuset.
Foto: Wikipedia


Den siste totale solformørkelsen

Siden Solen er omtrent 400 ganger større enn Månen i diameter, men samtidig rundt 400 ganger lenger unna, er måneskiven akkurat er stor nok til å dekke solskiven og forårsake en spektakulær total solformørkelse. Men dette skjer kun når Månen befinner seg nær Jorden. Månen og Jorden vekselvirker imidlertid ved tidevannskrefter, noe som har to konsekvenser: Jorden roterer stadig saktere slik at døgnet blir lenger, og Månen fjerner seg omtrent 3,8 cm hvert år.

Avstandsøkningen betyr at det på lang tidsskala blir stadig vanskeligere for Månen å dekke over solskiven, og totale solformørkelser kommer gradvis til å bli sjeldnere samtidig som Solen vil utvikle seg og svulme litt. Likevel estimeres det at den siste totale solformørkelsen vil finne sted om mellom 650 millioner og 1,4 milliarder år. Les mer om Solens, Jordens og Solsystemets utvikling langt inn i fremtiden.


MER INFORMASJON

NASAs side om solformørkelser

nasa.gov: Beregningsmaskin for solformørkelser

astroevents.no: Solformørkelsen 10. juni 2021

astroevents.no: Tidligere himmelbegivenheter


Solformørkelsesbriller til 25. oktober


Solformørkelsesbriller


Skaff deg solformørkelsesbriller for å oppleve solformørkelsen på en trygg måte.

Her kan du bestille

Astro-romfartsshow

Våre astroshow sett av over 100 000!

“Out of Space”: Astro-romfartsshow

Forestillinger for skoleelever

Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Av science fiction-forfatter Anne Mette Sannes
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info

Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no