Forsiden Stjernereiser Exoplaneter Liv i rommet Meteoritter Himmelbegivenheter Solsystemet Romvirksomhet
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss


NASA vil lete etter teknosignaturer for å finne intelligent liv utenfor Jorden


30.09.18: Til alle tider har menneskene undret seg over hvorvidt vi er alene i Universet. NASA har utforsket både Solsystemet og utenfor og har utviklet stadig mer sofistikert verktøy for å få svar på dette fundamentale spørsmålet. I Solsystemet, spesielt på Mars, har NASA lett både etter fortidig og nåværende liv, og utenfor Solsystemet leter planetjegerne Kepler og TESS etter tusenvis av exoplaneter – planeter som går i bane rundt andre stjerner. 

av Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard

Kulehopen Omega Centauri med ti millioner stjerner fotografert med WFI kamera fra ESOs La Silla Observatorium.
Foto: ESO


Den enorme kunnskapen som man på kort tid har innhentet om exoplaneter samt resultatet av flere tiår med forskning på biosignaturer (tegn på at det finnes liv) har oppmuntret NASA til å forsøke å få svar på hvorvidt vi er alene. Foruten å søke etter bevis for mikrobielt liv forsøker NASA nå å finne metoder for å søke etter liv som er tilstrekkelig avansert til å skape teknologi.

Teknosignaturer er signaler som, dersom de observeres, vil gjøre oss i stand til å bevise eksistensen av teknologisk liv andre steder i Universet. Den mest kjente teknosignaturen er radiosignaler, men det finnes også mange andre som ennå ikke er fullt utforsket. 

I april i år oppsto ny interesse i den amerikanske kongressen for å begynne å støtte det vitenskapelige arbeidet for å lete etter teknosignaturer som en del av organisasjonens leting etter liv, og som en del av dette arbeidet arrangerte NASA nylig en workshop i Houston hvor formålet var å vurdere hva man vet i dag, de mest lovende teknologiske metodene innen teknosignaturer og hvor man bør satse for å fremme kunnskapen på dette området. Et hovedmål er å kartlegge hvordan NASA på best mulig måte kan støtte denne bestrebelsen gjennom samarbeid med private og veldedige organisasjoner. 


Hva er egentlig teknosignaturer?

 

Begrepet teknosignaturer har en videre betydning enn det tradisjonelle begrepet “search for extraterrestrial intelligence,” eller SETI som generelt har vært begrenset til kommunikasjonssignaler. Teknosignaturer som radio- eller laserstråling, tegn på enorme kunstige strukturer eller en forurenset atmosfære kan være tegn på intelligent liv. 

De siste tiårene har private og veldedige organisasjoner utført slik forskning, og disse har benyttet metoder som å lete etter mønstre på lave radiofrekvenser ved hjelp av radioteleskoper. Også menneskenes egne radio- og tv-sendinger har i årevis spredt seg ut i rommet. NASAs SETI-program ble avsluttet i 1993 etter at Kongressen (etter å ha operert med budsjettunderskudd og redusert politiske støtte), avbrøt finansiering av en høyoppløselig mikrobølgeundersøkelse av himmelen. Siden da har NASA fokusert på å utvikle vår forståelse av livet selv, dets opprinnelse og hvorvidt det finnes beboelige verdener i vårt eget solsystem og i Melkeveigalaksen. 

En måne i bane rundt en fremmed verden hvor det kanskje kan være liv.
Illustrasjon: IAU/L. Calçada


Forhistorien til leting etter teknologisk liv 

Innsatsen for å oppdage teknologisk avansert liv tar oss tilbake i romalderen da radiopionerer tidlig i det 20. århundret først forutså muligheten for interplanetarisk kommunikasjon. Teoretisk arbeid forutsa muligheten for å formidle signaler via radio- og mikrobølgebånd over enorme avstander og med lite forstyrrelser og førte til de første lytteeksperimentene i 1960-årene. 

Takket være romteleskopet Keplers oppdagelse av tusenvis av planeter rundt andre stjerner inkludert noen som også er jordlignende, er det nå mulig ikke bare å se for seg at man kan finne liv på andre verdener, men også at man en dag kan få tekniske bevis for at det finnes liv utenfor vårt solsystem. 

Og som NASAs 2015 astrobiologistrategi sier: "Avansert liv kan utvikle seg til kognitive system som kan anvende teknologi på måter som kan være observerbare. Ingen vet hvor sannsynlig dette er, men man vet at den ikke er null." Når man vurderer omgivelsene på andre planeter kan teknosignaturer inkluderes i datatolkningene som mottas fra andre verdener. 

Debatten rundt hvorvidt det finnes liv utenfor Jorden varierer sterkt. I 1961 laget astronomen Frank Drake en formel – Drakes ligning – som estimerte antallet intelligente sivilisasjoner i Melkeveien og anslo et antall på rundt 10 000. De fleste av variablene i ligningen er fortsatt kun grove estimater. En annen kjent spekulasjon angående dette temaet er Fermiparadokset fremsatt av den italienske fysikeren Enrico Fermi som hevdet at dersom det virkelig fantes intelligent liv andre steder, så ville vi nå ha kjent til dette.

Drakes ligning.
Illustrasjon: University of Rochester


Hvorfor starte med leting etter teknosignaturer nå?

Drevet av oppdagelsen av at vår galakse syder av planeter, har interessen for å oppdage tegn som avslører teknologisk avansert liv igjen tiltatt. Keplers oppdagelse av irregulære fluktuasjoner i lysstyrken på stjernen som etter hvert fikk navnet Tabbys’stjerne i 2015 førte til spekulasjoner om en kunstig megastruktur, selv om forskerne senere konkluderte med at en støvsky var den mest sannsynlige årsaken. Likevel har Tabby’s stjerne demonstrert den potensielle nytten av å lete etter anomalier i data fra rommet siden tegn på teknologisk avansert liv kan vise seg som avvik fra normen. 

Forskerne mener vi vil trenge mer enn et uforklarlig signal for endelig å kunne bevise eksistensen av teknologisk liv. Det kan for eksempel være mye forstyrrelser på radiofrekvenser fra jordiske kilder.

NASA vil fortsette med å vurdere og investere i lovende prosjekter innen forskning på teknosignaturer. Selv om det fortsatt gjenstår å finne tegn på utenomjordisk liv vil NASA øke utforskningen både av Solsystemet og fjernere objekter for å hjelpe menneskeheten å få svar på spørsmålet om hvorvidt vi er alene i Universet. 

Fra å studere vann på Mars, undersøkelser av lovende vannverdener som Jupiters måne Europa eller Saturns måne Enceladus til å lete etter biosignaturer i atmosfærer rundt exoplaneter vil NASAS prosjekter arbeide sammen for å finne uomtvistelige tegn på liv utenfor Jorden. Og det er slett ikke utenkelig at slikt liv er mer teknologisk avansert enn vårt eget.

Klikk på “Liker” og få melding når nye saker legges ut!


MER INFORMASJON

Nyhetssak fra NASA

Flere saker om liv i rommet

Flere saker om exoplaneter

Stjernehimmelen


Hva kan du se i kveld?

Følg med på planeter, stjerner og månefaser samt spennende fenomener som f.eks. nordlys, perlemorskyer, lysende nattskyer m.m.
Les mer

Astroshow og foredrag

Våre astroshow sett av over 50 000!

Astroshowet Out of Space

Foredrag om verdensrommet!

Forestillinger for skoleelever

Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Forfattere Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info

Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
starship.no Stjernereiser
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no. Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no