Begivenhetene Astronyheter Venuspassasjen 2012 Venuspassasjen i 2004 English Chinese Deutsch Español

Du er her: Julestjernen leder frem mot verdensbegivenhet på himmelen

Julestjernen leder frem mot verdensbegivenhet på himmelen


Etter solnedgang har planeten Venus begynt å bli iøynefallende på sydhimmelen, akkurat i tide til å opptre som årets «julestjerne». I ukene og månedene som kommer vil Venus bli stadig flottere på kveldshimmelen - helt til den på forsommeren forsvinner i sollyset og passerer over solskiven. Denne Venus-passasjen blir en av de viktigste himmelbegivenhetene i det 21. århundret!

 

Fasene til Venus det kommende året. Øverst til venstre 20. desember 2011, øverst til høyre 20. mars 2012, midten til venstre 29. mai 2012, midten til høyre 17. juni 2012, nederst til venstre 20. september 2012 og nederst til høyre 20. desember 2012.
Illustrasjon: www.astroevents.no / Knut Jørgen Røed Ødegaard

I Solsystemet er Jorden den tredje planeten utenfor Solen. Merkur og Venus går i baner innenfor oss. Det kan merkes på flere måter: De kan aldri stå særlig langt fra Solen på himmelen og er synlige enten før soloppgang eller etter solnedgang – dersom de er synlige i det hele tatt. Med teleskoper kan man se at disse planetene har faser som minner som månefasene. Årsaken er at vi ser deler av nattsiden på planetene.

En sjelden gang kan Merkur og Venus passere rett over solskiven sett fra Jorden. Med Venus skjer dette ytterst sjelden og Venus-passasjen 6. juni 2012 blir bare den 7. som er observert noen gang.

Denne filmen viser hvordan fasene til Venus endrer seg fra nå og ut 2012. Midt i filmen ser vi bare nattsiden til planeten og da passerer den over solskiven. Legg merke til at planeten er størst når den har minst fase. Årsaken er at Venus da er nærmest oss.

Quicktime-film (17 MB). Animasjon: www.astroevents.no / Knut Jørgen Røed Ødegaard

Siden Venus går i en bane innenfor Jorden, har den faser akkurat slik Månen har. Når Venus står på bortsiden av Solen, er den "full", men kan da ikke sees fordi sollyset blender oss. Når Venus står lengst mulig unna Solen, på høyre eller venstre side, er den omtrent halv og mest lyssterk. Illustrasjonen viser også at jo større Venusfasen er, jo lenger unna er Venus og jo mindre er den i utstrekning på himmelen. Når Venus er nærmest Jorden, ser vi bare dens mørke bakside. Dette skjer blant annet 6. juni 2012 når Venus passerer over solskiven.
Illustrasjon: Torbjørn Urke

Quicktime-film (27 MB) som viser Venus-passasjen sett fra Tromsø natt til 6. juni 2012. Animasjon: Knut Jørgen Røed Ødegaard

MER INFORMASJON

Hovedside om Venuspassasjen

Venus-passasjen 8. juni 2004

Vårt magiske univers: Opplev kosmos i full HD i norsk produksjon

De flotteste bildene og filmene som er tatt i rommet ledsaget av majestetisk musikk.

Norsk DVD om verdensrommet og formørkelser

Egne spor med reportasjer fra solformørkelsene i Norge i 1954, Tyrkia i 2006, Polhavet i 2008 og Kina i 2009.

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bidler, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske DVD-er, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard, Postboks 1029 Blindern, 0315 OsloTlf: 992 77 172 E-post: knutjo@astro.uio.no