Begivenhetene Astronyheter Venuspassasjen 2012 Venuspassasjen i 2004 English Chinese Deutsch Español

Du er her: Korte fakta om Venus

Korte fakta om Venus


Diameter: 12 104 kilometer (94,9 % av Jordens)
Avstand fra Solen: 108,2 millioner km
Minste avstand fra Jorden: Knapt 40 millioner km
Banens eksentrisitet: 0,0068 (mot jordbanens 0,017)
Banens inklinasjon: 3,39 grader
Midlere overflatetemperatur: 464 grader Celsius
Atmosfæren: Meget tett, med 90 atmosfærers trykk på overflaten
Atmosfærens sammensetning: 96,5% CO2, 3,5% N2, 0,003% vanndamp
Døgnlengde: 243,01 jorddøgn (retrograd rotasjon)
Inklinasjon av rotasjonsaksen i forhold til banen: 177,4 grader
Årets lengde: 224,70 jorddøgn
Overflatens alder: ca. 800 millioner år
Middeltetthet: 5,243 ganger vannets (Jordens tetthet er 5,515)
Masse: 4,869 * 1024 kg = 0,815 jordmasser
Midlere banehastighet: 35 km/s = 126 000 km/t


Se også mer om Venus på "De åtte planetene"


NY ASTROFILM!
Vårt magiske univers

Det mest fantastiske billedmaterialet fra rommet presentert på norsk og ledsaget av majestetisk musikk. Klikk over for info og utdrag. Spesiell pakke med 3 filmer

Universet – en spektakulær reise i kosmos

Stor, norsk film om fenomenene i verdensrommet, asteroider, solformørkelser, meteoritter.

Solformørkelsesbriller til begivenhetene

Nå er det på tide å skaffe seg solformørkelsesbriller for å få oppleve den store formørkelsen 4. januar, store solflekker, Venuspassasjen og andre solformørkelser! Mer informasjon om briller og solteleskop

Norsk DVD om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

DVD-en beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om filmen

Spesialhefte om himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015

Heftet beskriver hva som skal skje, hvorfor det skjer og hvordan det vil arte seg sett fra ulike steder i Norge, fra Månen og fra Solen. Mer informasjon om heftet

Norsk DVD om verdensrommet og formørkelser

Egne spor med reportasjer fra solformørkelsene i Norge i 1954, Tyrkia i 2006, Polhavet i 2008 og Kina i 2009.

Astronomiske nyheter

Oppdagelser i rommet og kommende astronomiske hendelser

Våre nettsteder

bangirommet.no inneholder astronomiske nyheter og er en ressurs for bilder, filmer, animasjoner, linker og astronomiske fakta. Nettstedet fokuserer spesielt på oppdagelser og dramatiske begivenheter.
svalbard2015.no handler om den store totale solformørkelsen på Svalbard og Nordpolen 20. mars 2015.
astrobutikken.no er et nettsted for astronomiske produkter: Bøker, norske DVD-er, astroparaplyer, enkelt observasjonsutstyr og steinbiter fra Månen og Mars m.m.

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard, Postboks 1029 Blindern, 0315 OsloTlf: 992 77 172 E-post: knutjo@astro.uio.no