Forsiden Romvirksomhet Solsystemet Exoplaneter Liv i rommet Himmelbegivenheter Interstellare ferder
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss


Gigantisk solflekk – største på mange år!


01.07.23: De siste tre dagene har en ny flekk oppstått og deretter vokst dramatisk på Solen. Fredag var flekken 10 ganger bredere enn Jorden og mer enn stor nok til å kunne ses med øynene ved hjelp av solformørkelsesbriller, og flekken vokser fortsatt! Det kraftige magnetfeltet i flekken kan forårsake sterke utbrudd rettet mot Jorden. Solen er nå på vei mot et tidligere og kraftigere aktivitetsmaksimum enn først antatt.
Oppdatering 06.07: Som følge av solrotasjonen har den store solflekken som oppsto på Solen i forrige uke nå forsvunnet rundt randen på høyre side av solskiven, men en ny, og trolig enda større solflekkgruppe, er i ferd med å dukke opp på venstre solrand! I løpet av helgen kommer denne flekken til å være godt synlig for oss jordboere.
Oppdatering 04.07: Natt til i går var det et kraftig utbrudd i flekken (styrke X1). Strålingen påvirket jordatmosfæren, men ingen gass-sky ble skutt ut. I dag meldes det også at aktiviteten på Solen er den høyeste på 21 år og høyere enn under forrige solmaksimum.

av Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard

 

Pilen viser flekken som er i ferd med å dukke opp på venstre solrand.
Foto: SDO/HMI

Filmen (i UV-stråling) viser det kraftige utbruddet i gigantflekken.
Foto: SDO

Fredag 30. juni var det en rekke flekker på Solen, men den nydannede 3354 er suverent størst og mest aktiv.
Foto: SDO/HMI


Solen er en enorm kule av glødende og sydende gass som har så høy temperatur at mange atomer har mistet ett eller flere elektroner. Det betyr at gassen er ionisert og dermed elektrifisert – et såkalt plasma. I de ytre delene av Solen er det store bevegelser i plasmaet som forårsaker dannelsen av lokale, kraftige og ustabile magnetfelt i tillegg til Solens eget, storstilte magnetfelt.

De lokale magnetfeltene forårsaker blant annet mørke flekker – solflekker – og enorme buer av gass som henger over soloverflaten. Noen ganger kortslutter magnetfeltene og utløser voldsomme eksplosjoner.

Prosessene inne i Solen forårsaker at antallet flekker, magnetiske forstyrrelser, eksplosjoner og andre fenomener, varierer sterkt over tid. I gjennomsnitt har Solens et aktivitetsmaksimum omtrent hvert 11. år, og mellom disse maksima er Solen lite aktiv. Solen hadde et minimum i 2018, deretter har aktiviteten gradvis tiltatt, og i år har aktiviteten i perioder vært temmelig stor. I forbindelse med minimumsfasene skifter Solens magnetfelt polaritet, det vil si at magnetisk nordpol og sydpol bytter plass. Nye flekker som dukker opp har også motsatt polaritet i forhold til de foregående 11 årene. Solsyklusen varer derfor egentlig 22 år – tiden det tar før magnetfeltet er tilbake til utgangspunktet.

Spesielt store flekker som opptrer nær maksimum kan være mange ganger større enn jordkloden og kan ses fra Jorden uten kikkert dersom man benytter solformørkelsesbriller.

Solformørkelsesbriller gjør at man kan observere store solflekker og solformørkelser på en trygg og behagelig måte.
Foto: Mac & Alt AS

Bestill solformørkelsesbriller her


Den enorme flekken som har dukket opp de siste dagene har et kraftig og ustabilt magnetfelt som kan utløse kraftige eksplosjoner og utbrudd rettet mot Jorden. Tidligere flekker som har vært enda større enn denne har utløst utblåsninger som hadde potensial til å forårsake betydelige skader på vår moderne teknologi. Heldigvis bommet disse utblåsningene på Jorden.

Som en følge av solrotasjonen beveger flekken seg mot høyre sett fra Jorden og vil forsvinne rundt solranden om en ukes tid. Men solrotasjonen vil etter ytterligere to uker bringe flekken inn igjen på venstre side av solskiven. I mellomtiden kan flekken ha endret seg – den kan ha vokst ytterligere, delt seg opp eller begynt å krympe igjen. Uansett blir det svært spennende å se hva slags fenomener den største solflekken på mange år vil forårsake!

Animasjon av den enorme flekken.
Foto: SDO/HMI


Snart nytt maksimum

Forrige solmaksimum fant sted i april 2014 og var uvanlig svakt. Under det påfølgende minimumet i 2018 var Solen nesten uten flekker i to år, og aktiviteten var generelt usedvanlig lav.

I 2018 var det solflekkminimum, og i lange perioder var solskiven helt blank og uten solflekker.
Foto: SDO/HMI


Nå er Solen på vei mot et maksimum som ser ut til å bli kraftig, og vi kan forvente en lang rekke store flekker både før, under og spesielt rett etter maksimum. Dette maksimumet kan dessuten komme langt tidligere enn hittil antatt!

Opprinnelig så maksimum ut til å inntreffe sent i 2024 eller tidlig i 2025, men ny forskning basert på Solens faktiske utvikling den seneste tiden kan tyde på at maksimum inntreffer allerede sent i år eller tidlig neste år.

Det er derfor all grunn til å forberede seg på en høst og vinter med mange kraftige og flotte nordlysepisoder, enorme flekker på Solen og mulige forstyrrelser av blant annet jordisk elektronikk, strømforsyning og satellitter.

Høsten 2003 var solskiven preget av gigantisk solflekker. Disse forårsaket svært kraftige eksplosjoner på Solen, blant annet solutbruddet 4. november 2003 (bildet over) som var et sjeldent og dramatisk kjempeutbrudd, antagelig det største siden mai 1921 og september 1859.
Foto: SOHO/NASA

Flekken vi nå kan oppleve på Solen er en av de aller største siden flekken på dette bildet i januar 2014.
Foto: SDO/HMI


MER INFORMASJON

space.com: You can see a huge sunspot 7 times wider than Earth right now — but be careful!

astroevents.no: Er en ny solsyklus i ferd med å starte?

astroevents.no: Flere saker om Solen

spaceweather.com: Solar Max Might Arrive Early

astrobutikken.no: Her kan du skaffe deg solformørkelsesbriller


Astro-romfartsshow

Våre astroshow sett av over 100 000!

“Out of Space”: Astro-romfartsshow

Forestillinger for skoleelever
Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Av science fiction-forfatter Anne Mette Sannes
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info
Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no