Forsiden Romvirksomhet Solsystemet Exoplaneter Liv i rommet Himmelbegivenheter Interstellare ferder
Artikkelarkiv Astroshow og foredrag For skoler Astrobutikken Linker Om oss


Gigantiske flekker på Solen – snart maksimum – voldsomme solstormer


31.05.24: Aktiviteten på Solen har de siste månedene tiltatt betydelig. Et nytt solmaksimum ventes mot slutten av året, og det kan da ventes enda kraftigere aktivitet enn vi har sett de siste månedene og som har omfattet uvanlig store solflekker, ekstreme utbrudd og solstormer, samt nordlys svært langt unna polene – til og med i tropene!

av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard

 

Gigantisk solflekk i begynnelsen av mai 2024 sammenlignet med astronom Carringtons tegning av kjempeflekken som utløste et berømt og historisk utbrudd i 1859. Flekken var mange ganger større enn jordkloden i utstrekning og mer enn stor nok til at den lett kunne ses med solformørkelsesbriller.
Foto: Foto: SDO/HMI


Aktiviteten på Solen skyldes magnetiske fenomener som varierer over en periode på i gjennomsnitt 11 år. Det betyr at det med ca. 11 års mellomrom er mange flere store flekker, eksplosjoner (flares), utblåsninger (koronamasseutbrudd) og andre fenomener enn normalt. Men ikke alle maksima er like sterke – både i 1989 og høsten 2003 var det spesielt voldsomme utbrudd, mens sist maksimum i 2011–2014 var uvanlig svakt til tross for at det varte lenge og ble et dobbelt maksimum.

I tillegg til 11-årssyklusene (som egentlig varer 22 år siden magnetfeltet skifter retning hvert 11. år), er det lengre sykluser. Det betyr at i perioder forekommer kraftigere maksima eller spesielt rolige minima. Forrige aktivitetsperiode var den minst aktive på rundt 100 år, men de siste årene har aktiviteten tiltatt kraftig, og gigantiske flekker opptrådte allerede sommeren 2023.

Den siste måneden har det både vært en gigantisk flekk som lett kunne ses fra Jorden ved hjelp av solformørkelsesbriller, en lang rekke andre flekker, samt svært kraftige eksplosjoner og utbrudd. Rundt 10. mai førte en rekke eksplosjoner av X-styrke (den sterkeste kategorien) til utbrudd som i voldsom fart ble blåst i retning Jorden. Underveis smeltet minst tre av gass-skyene sammen og forårsaket en såkalt kannibal-solstorm, som igjen forårsaket et ekstremt kraftig nordlys over store deler av kloden.

På kort tid slynget en rekke kraftige utbrudd flere skyer av superhet gass mot Jorden.
Foto: SOHO/ESA/NASA


Tropisk nordlys

Nordlyset ligger som en oval rundt de magnetiske polene, og utbredelsen strekker seg lenger sør jo sterkere aktiviteten er: Ved kraftige solstormer er ovalen så bred at den delvis ligger over Nord-Europa, og flott nordlys kan ses langt mot sør. På den sydlige halvkulen strekker sørlyset seg langt mot nord.

Nordlysovalen under solstormen 10. mai 2024. Området med nordlys er alltid ovalt, men denne dagen lå den uvanlig langt mot sør. I de røde områdene var det svært intenst nordlys.
Illustrasjon: NOAA Space Weather Prediction Center


Under solstormen 10. mai i år ble nordlysovalen presset så langt unna de magnetiske polene at polarlyset kunne ses i områder der det bare ytterst sjelden er mulig å se dette fenomenet: På Puerto Rico i Det karibiske hav, på Hawaii, i deler av Afrika (bl.a. Namibia) og i deler av Australia. På Ny Caledonia i Stillehavet var himmelen rød som følge av nordlys, kan hende for første gang siden Carrington-hendelsen i 1859. Rødt nordlys kunne dermed observeres mindre enn 30 grader fra ekvator – altså i tropiske strøk! Dette har bare skjedd rundt 10 ganger de siste 500 årene.

Akkurat som under super-solstormene høsten 2003 fant den kraftigste eksplosjonen også denne gangen sted på solranden mens flekkområdet var i ferd med å forsvinne ut av syne. Styrken ble målt til X8,7 den 14. mai, men vi så neppe hele eksplosjonen, så i virkeligheten var den trolig enda sterkere.

Lysglimtet på høyre solrand skyldtes et utbrudd med styrke minst X8,7, og er her fotografert i ultrafiolett lys.
Foto: SDO/NASA


Mer i vente!

Men langt flere spektakulære flekker og eksplosjoner kan ventes på Solen fremover! Solrotasjonen har gjort at den enorme og eksplosive flekken fra begynnelsen av mai har kommet til syne igjen på venstre solrand etter å ha vært to uker på baksiden av Solen. Flekken har krympet noe siden den forsvant ut av syne 14. mai, men har på nytt begynt å vokse – den videre utviklingen kan derfor bli svært interessant!

En rekke store og små flekker finnes på soloverflaten, og på venstre solrand er den supereksplosive flekken fra begynnelsen av mai i ferd med å komme til syne igjen etter å ha vært to uker på baksiden av Solen som følge av solrotasjonen.
Foto: SDO/HMI

Flekken er fortsatt svært eksplosiv – her ser vi en eksplosjon på minst X2,8 som fant sted rett før flekken ble synlig.
Foto: NASA/SDO


Det heftigste kan være i vente!

Maksimal aktivitet forventes mot slutten av året eller rundt årsskiftet, og det forventes dermed at aktiviteten tiltar ytterligere! Dette vil innebære en rekke store flekker som kan ses med solformørkelsesbriller, og kraftige utbrudd. Erfaringsmessig har de aller største utbruddene og flekkene en tendens til å finne sted en liten stund etter at selve maksimumet er passert. Det betyr at med solformørkelsesbriller kan vi de neste månedene med egne øyne få se flekker som utløser fenomener og nordlys av historiske proporsjoner!

Deretter kan vi benytte solformørkelsesbrillene til å oppleve den rundt 50 % store solformørkelsen som blir synlig i hele landet midt på dagen 29. mars 2025 før vi allerede året etter får en ny solformørkelse på over 80 % den 12. august 2026 (total bl.a. på Island, Grønland og i Spania).

Solformørkelsesbriller gjør at man kan observere store solflekker og solformørkelser på en trygg og behagelig måte.
Foto: Mac & Alt AS

Les mer om solformørkelsesbriller her – bestilling skjer ved å sende mail til astrobutikken@astrobutikken.no


MER INFORMASJON

astroevents.no: Er en ny solsyklus i ferd med å starte?

astroevents.no: 100 år siden enorm solstorm

astroevents.no: Flere saker om Solen

astrobutikken.no: Solformørkelsesbriller


Astro-romfartsshow

Våre astroshow sett av over 120 000!

“Out of Space”: Astro-romfartsshow

Forestillinger for skoleelever
Science fiction-trilogien Ad Astra

Opplev den første reisen til et annet solsystem, leting etter livsformer på exoplaneter og Solsystemets og menneskehetens fremtid!

Bøkene er rikt illustrert med flotte fargebilder.

Pluto – menneskehetens siste tilfluktssted!

- stjernereiser - exoplaneter - romheiser
- ormehull - multivers - liv i rommet
- fremtidsteknologi - intergalaktiske opplevelser
- astronomiske fenomener - galaksens fremtid
- krim


Av science fiction-forfatter Anne Mette Sannes
Mer info og bestilling

Filmen Vårt magiske univers

Nyt det vakreste billedmaterialet som noen gang er tatt av vårt fantastiske univers! Fikk terningkast 6 i bladet Astronomi.

Produsert og kommentert av Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard Mer info
Våre nettsteder
astroevents.no Hovednettsted om Universet
svalbard2015.no Solformørkelsen 20. mars 2015
astrobutikken.no Bøker og filmer m.m.

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

 

 

Kontakt: Knut Jørgen Røed Ødegaard Tlf: 99 27 71 72 E-post: knutjo@astroevents.no Anne Mette Sannes Tlf. 97 03 80 50 E-post: amsannes@astroevents.no